Aktuelt

18/08-17

Fritt behandlingsvalg ved ultralyd av halskar

I 2015 trådte fritt behandlingsvalg i kraft for å korte ned på ventelister og køer i helsetjenesten. Denne ordningen innebærer at alle pasienter som har blitt henvist til behandling, har rett til å velge hvor de skal behandles. Har du blitt henvist til ultralyd av halskar, er vi i Sandvika Nevrosenter et godkjent og sertifisert…

LES MER
06/04-17

Barn og ungdom med migrene

27.mars kunne man lese i Dagbladet at vår hodepinespesial Anne Christine Poole ønsker mer oppmerksomhet rundt migrene. Hun mener at dette er en folkesykdom med lav status, hvor omtrent ett av tjue barn i Norge er rammet. På grunn av ukorrekt diagnose og derav manglende behandling, er det ikke unormalt at pasienter med migrene lider…

LES MER
10/11-16

Rastløse bein hos barn

Foreningen for rastløse bein anslår at 10% av den norske befolkningen lider av rastløsebein og 2% av de rammede er barn. Barn som lider av rastløse bein har symptomer som forveksles ofte med voksesmerter eller ADHD.  Barna har ofte problemer med søvnen og konsentrasjonsproblemer. Rastløse bein er trolig underdiagnostisert og ikke sjeldent feildiagnostisert. Nevrolog Einar…

LES MER
16/02-16

Nevrografi / EMG

Undersøkelse av nerveledningshastighet (nevrografi) er vanlig i utredning av sykdom og skade i de perifere nerver (armer og bein). I noen tilfeller er det nødvendig å supplere med EMG (elektrisk muskelundersøkelse). Nevrolog og klinisk nevrofysiolog dr. med. Jolanta Vingen utfører dette på henviste pasienter. Dr. Vingen har ikke offentlig avtale og ventetiden er derfor kort.

LES MER
14/02-16

Spinalpunksjon

Hjernen og ryggmargen omgis av en væske som kalles spinalvæske. Noen sykdommer i sentralnervesystemet kan gi forandringer i spinalvæsken. For visse nevrologiske sykdommer kan det være nødvendig å få tatt prøve av ryggmargsvæsken (spinalpunksjon). Ved en spinalpunksjon tas det en prøve av denne væsken for å undersøke dette. Det produseres normalt 30 – 100 ml spinalvæske daglig. Ved tapping tas…

LES MER