Avtalespesialist

Vi har 4 nevrologer med offentlig avtale med HelseSørØst. Vi dekker hele bredden av nevrologiske problemstillinger. Nevrologene har i tillegg til generell kompetanse også spesialkunnskap innenfor feltene epilepsi, migrene/hodepine, Parkinsons sykdom, multippel sklerose, restless legs, smerte, demens og hjerneslag. Hos offentlig nevrolog er dessverre ventetiden lang på grunn av stor pågang.

Ønsker du kortere ventetid kan du bestille en time hos en av våre privat nevrologer.
Bestill privat time