Botox ved migrene

Vår hodepine sykepleier, Aina Lee, tar i mot pasienter for Botox-injeksjoner ved migrene/hodepine. Dersom du fyller kriteriene for kronisk migrene, vil du få dekket utgiftene til Botox fra Helfo. Diagnosen må stilles av nevrolog, som deretter kan søke Helfo om refusjon av Botox. Oppfølging av migrene gjøres av nevrolog, injeksjonene kan settes av hodepine sykepleier.

Kort ventetid hos sykepleier Aina Lee. Pris: 550,-, i tillegg kommer evnt. kostnad for Botox.

Bestill time