Flere

Besvimelse av uklar årsak
Den «vanlige besvimelsen» skyldes oftest et blodtrykksfall i tilslutning til en ubehagelig hendelse. I noen tilfeller kan besvimelse skyldes hjertesykdom eller epilepsi. Ved uklare typer besvimelse anbefales utredning hos nevrolog, for eksempel ved Sandvika Nevrosenter.

Nummenhet
Nummenhet kan være en del av uskyldige muskelspenninger eller skyldes sykdom i de periferer nerver (armer og bein) eller i sjeldne tilfeller være uttrykk for sykdom i sentralnervesystemet (hjerne/ryggmarg). For å avklare om nummenheten betyr noe, og eventuelt hva det er uttrykk for, er det ofte lurt å få utført en undersøkelse av nerveledningshastighet (nevrografi) som vi har tilgjengelig.

Hukommelsesproblemer
Det er ikke sjeldent å oppleve en form for sviktende hukommelse. Dette kan være tegn på at man er sliten, eventuelt et symptom på kronisk søvnmangel og/eller depresjon. Hukommelsesproblemer kan også være et symptom på begynnende demens eller på annen hjernesykdom. Utredning av hukommelsesproblemer er en typisk oppgave for nevrolog ved Sandvika Nevrosenter.

Gangvansker
Gangvansker kan hos eldre være en del av alderdommen. Hos yngre kan gangvansker være tegn på sykdom i det sentrale (hjerne/ryggmarg) eller perifere (armer og bein) nervesystem.

Polynevropati
Polynevropati kalles også nervebetennelse og forekommer ikke sjeldent, oftest hos eldre. Typiske symptomer på polynevropati er gradvist nedsatt følesans og smerter i beina etter hvert ledsaget av ustøhet. Ved mistanke om polynevropati bør det vanligvis utføres nevrografi (undersøkelse av nerveledningshastighet).

Andre nevrologiske symptomer og tilstander innen fagfeltet

  • Andre smertetilstander
  • Hjerneslag/TIA
  • Ufrivillige bevegelser
  • Degenerative sykdommer i nervesystemet
  • Svulster og skader i nervesystemet
  • Sykdom og skade i de perifere nerver
  • Tale- og svelgevansker
  • Dobbeltsyn og tåkesyn
  • Nervesmerte