Vil du delta i en internasjonal studie på migrene?

Vil du delta i en internasjonal studie på migrene?

HVIS DU HAR BLITT DIAGNOSTISERT MED MIGRENE,

– og kan svare ja på spørsmålene under, er du kanskje kvalifisert for å delta i en internasjonal klinisk forskningsstudie

  • Er du mellom 18 og 65 år?
  • Har du 4-14 migrenedager i måneden?
  • Har du forsøkt flere av følgende medisiner uten tilfredsstillende virkning innenfor de siste 5 årene: Pranolol, Selo-Zoc,Inderal,Topimax, Valproat, Sarotex, Lisinopril/Zestril eller Candesartan/Atacand?

Studien varer i 12 uker, med mulighet for forlengelse til i alt 64 uker. Alle undersøkelser, oppfølging, samt studiemedisin er gratis.

Dersom du er interessert i å delta i en slik studie, kan du henvende deg for uforpliktende informasjon til:

 Dr. Tine Poole Telefon: 92459110

Lørdag 8. og søndag 9. april

Studien er godkjent av regional komité for medisinsk forskningsetikk.