Kurs for barn og ungdom med hodepine og migrene

Kurs for barn og ungdom med hodepine og migrene

Nytt 2 dagers kurs fredag 3.november og lørdag 4.november:

Sandvika Nevrosenter tilbyr kurs for barn og ungdom, som er plaget av hodepine og migrene. Kurset blir ledet av  lege Tine Poole og kognitiv terapeut Olav Elvemo.

Kurset vil ta for seg mange av utfordringene som de unge møter, som feks:

  • Hyppig fravær fra skole/utdanning og tap av sosiale roller og nettverk
  • Problemer i samspill med familie og venner
  • Tap av forventninger om mestring og kontroll
  • Vanskelige følelser som frustrasjon og sinne, skyld- og skamfølelse, sorg og savn

Målet med gjennomført kurs er at deltagerne gjør endringer i eget liv, slik at de bedre kan mestre utfordringene i livet sitt. På kurset får de opplæring knyttet til hodepine og migrene. De vil få kunnskap om forebyggende-og anfallsbehandling av sin hodepine. Hvordan de kan bruke ulike teknikker for å endre uhensiktsmessig adferd og tanker, som skaper vonde følelser og som igjen kan påvirke smertene.

Kurset er delt opp i to aldersgrupper:
Kurs 1 Aldersgruppe 11-15 år:
Fredag 3.november kl. 13-16 og lørdag 4 november kl. 09-13

Kurs 2 Aldersgruppe 16-20 år:
Fredag 3.november kl. 17-20 og lørdag 4.november. oktober kl. 14-18

Pris: kr 3600,-

For barn eller ungdom som allerede har vært til utredning for hodepine/migrene ved Sandvika  Nevrosenter gis 20% rabatt.
Pris: kr 2880,-

Medlemmer i pasientforbundet Hodepine Norge gis 20% rabatt:
Pris:  kr 2880,-

PÅMELDING

Ved eventuelle spørsmål kan du skrive e-post til: post@sandvikanevrosenter.no