Våre medarbeidere

Privat nevrolog

Nevrologene Kristine Bodding Gjendemsjø, Marina Manske, Bjørn Norderhus, Michael Hollinger, Tormod Hagen. Øistein Ramleth og Kjersti Aaseth arbeider uten offentlig avtale og tilbyr nevrologisk undersøkelse med kort ventetid. Henvisning til nevrologisk undersøkelse er ikke nødvendig. Spesialist i klinisk nevrofysiologi, Jolanta Vingen,u tfører nevrografi og EMG. Ta gjerne kontakt. Pasienter som har helseforsikring kan også benytte seg av dette tilbudet. Ved behov for tilleggsundersøkelser, for eksempel MR eller nevrografi (funksjonsundersøkelse av nerver), kan dette evt. utføres i samme seanse på stedet, slik at man sparer tid og reise.

figure

Kristine Bodding Gjendemsjø

Spesialist i nevrologi

Spesialist i nevrologi:

Utdanning: Cand. med. 1989, Oslo
Spesialist i nevrologi 2003

Yrkeserfaring: Nevrologisk avdeling, Sykehuset Innlandet, Elverum,
Nevrologisk avdeling, Akershus Universitetssykehus,
Sandvika Nevrosenter.

Faglig profil: Hodepine, demens, infeksjonstilstander i
nervesystemet, nakke-/ryggplager, Parkinsons sykdom, generell nevrologi.

figure

Marina Manske

Spesialist i nevrologi

Utdanning: Cand. med. 1987, Göttingen
Spesialist i nevrologi 2004

Yrkeserfaring: Rehabilitering av hjerneskadde, Tyskland,
Nevrologisk avdeling, Ullevål Universitetssykehus,
Sandvika Nevrosenter.

Faglig profil: Hodepine, svimmelhet, nakke-/ryggproblemer og generell nevrologi.

figure

Jolanta Vingen

Dr.med, spesialist i nevrologi og nevrofysiologi

Utdanning: Cand. med. 1983, Kaunas i Litauen
Spesialist i nevrologi 1991 i Litauen, 2005 i Norge
Spesialist i klinisk nevrofysiologi 2006
Dr. med. nevrologi 2000, NTNU

Yrkeserfaring: Nevrologisk avdeling for intensiv overvåking innen nevrokirurgi, Litauen
Nevrologisk avdeling, Trondheim Universitetssykehus
Nevrofysiologisk seksjon, nevrologisk avdeling, Ullevål Universitetssykehus
Sandvika Nevrosenter.

Faglig profil: Nevrografi/EMG – sykdommer og skader i det perifere nervesystem.

figure

Michael Hollinger

Spesialist i nevrologi

Utdanning: Cand.med  2004, Budapest. Spesialist i nevrologi 2016

Yrkeserfaring:  Nevrologisk avdeling, Sykehuset Innlandet, Lillehammer, Nevrologisk avdeling Akershus Univeristetssykehus

Faglig profil:  generell nevrologi, utredning og behandling av cerebrovaskulære lidelser, ultralyd halskar

figure

Øistein Ramleth

Spesialist i nevrologi

Utdanning: Cand. med. 1989
Spesialist i nevrologi 2002, Oslo

Yrkeserfaring: Nevrologiske avdeling Ullevål Sykehus og Sandvika Nevrosenter.

Faglig profil: Generell nevrologi og Parkinsons sykdom.

figure

Tormod Hagen

Spesialist i nevrologi

Utdanning: Cand. med. 1977
Spesialist i nevrologi 1986, Oslo

Yrkeserfaring: Nevrologiske avdeling Drammen Sykehus og Sandvika Nevrosenter.

Faglig profil:  Generell nevrologi, epilepsi, Parkinson og nevromuskulær lidelse.

Avtalespesialist

Det arbeider 5 nevrologer med offentlig avtale. Vi dekker hele bredden av nevrologiske problemstillinger. Nevrologene har i tillegg til generell kompetanse også spesialkunnskap innenfor feltene epilepsi, migrene/hodepine, Parkinsons sykdom, multippel sklerose, restless legs, smerte, demens og hjerneslag. Her er dessverre ventetiden lang på grunn av stor pågang.

figure

Aud Nome Dueland

Dr.med, spesialist i nevrologi

Utdanning: Cand. med. 1986, Oslo
Spesialist i nevrologi 1997
Dr.med 1995 i herpes infeksjoner i nervesystemet

Yrkeserfaring: Nevrologiske avdelinger ved Rikshospitalet, Ullevål Sykehus, Sandvika Nevrosenter

Faglig profil:  Generell nevrologi, hodepine, migrene, MS,  herpes infeksjoner.

figure

Einar Kinge

Spesialist i nevrologi

Utdanning: Cand. med. 1983, Aarhus Universitet
Spesialist i nevrologi 1992

Yrkeserfaring: Nevrologiske avdelinger ved Sønderborg sykehus (Danmark), Ullevål Sykehus og Statens Senter for Epilepis (SSE), Sandvika Nevrosenter.

Faglig profil: Generell nevrologi, epilepsi, restlesslegs (RLS).

figure

Bjørn M. Norderhus

Spesialist i nevrologi

Utdanning: Cand. med. 2003
Spesialist i nevrologi 2010, Oslo

Yrkeserfaring: Nevrologiske avd. Sykehuset Innlandet, Lillehammer, Nevrologisk avd. UNN, Tromsø og Sandvika Nevrosenter.

Faglig profil: Generell nevrologi, utredning og behandling av cerebrovaskulære lidelser, ultralyd halskar.

figure

Elena Pedersen

Dr.med, spesialist i nevrologi

Utdanning: Cand. med.1987
Spesialist i nevrologi 1999, Oslo

Yrkeserfaring: Nevrologisk avdeling ved AHUS og Sandvika Nevrosenter.

Faglig profil:  Generell nevrologi, MS, hodepine, migrene.