Migrene

Kontakt oss

Behandling av migrene i Oslo, Akershus, Buskerud og Drammen

Det er ikke uvanlig at pasienter med migrene lider unødvendig som følge av ukorrekt diagnose og manglende behandling. Omtrent 10% av befolkningen opplever å få migreneanfall i løpet av livet, hvor omtrent 16% er kvinner og 8% er menn. Vi er spesialister på området, og har korte ventelister.

Hva er migrene?

Migrene karakteriseres av anfallsvis kraftig, oftest halvsidig pulserende hodepine, som regel med lyd- og lysoverfølsomhet, kvalme og oppkast. Noen av migreneanfallene innledes av aura, hyppigst i form av synsforstyrrelser. Årsaken er ikke avklart, men det har en klar arvelig tendens. Diagnosen kan ikke kureres, men behandles og lindres.

De fleste pasientene klarer seg med medisiner mot selve anfallene. Her finnes en rekke effektive medikamenter. Virkningen varierer hos den enkelte, og det er derfor viktig med individuell behandling. Et fåtall vil også ha behov for forebyggende behandling, dvs. medisiner som tas daglig. Nederst på denne siden finner du en video som forteller mer om migrenebehandling.

Vanligste symptomer på migrene

  • Lys og eller lydskyhet
  • Pulserende eller bankende smerte
  • Kvalme eller brekninger
  • Oftest halvsidige smerter

Migreneanfall kan utløses av ytre faktorer

Migrene kan utløses av ulike ytre faktorer som stress, søvnmangel og alkohol, i tillegg til at hormonforstyrrelser hos kvinner har en sentral innvirkning. Et migreneanfall kan vare fra 4 til 72 timer. Gjennomsnittlig får folk med diagnosen anfall en gang i måneden, hvor de fleste pasienter sier at de ikke klarer å utføre hverdagslige gjøremål. Et mørkt, stille og svalt rom kan være behagelig å hvile seg på under et migreneanfall. Vi anbefaler at pasientene fører hodepinedagbok. Dette kan sette migrenen inn i et riktig perspektiv og danne grunnlag for endring av livsstil.

Unngå feildiagnostisering

Migrene kan være plagsomt for noen, og gi alvorlige konsekvenser for andre. Helsevesenet har gitt tilstanden lite oppmerksomhet, noe som fører til at flere pasienter ikke får stilt riktig diagnose, og derfor heller ikke riktig behandling. Sandvika Nevrosenter har hodepinespesialister med spesiell kompetanse på migrene og hodepine, og behandler de fleste hodepinepasienter i Norge.

Lang kompetanse på migrenepasienter

Sandvika Nevrosenter har utviklet og opparbeidet seg solid kunnskap på området, og er derfor kvalifiserte til å ta riktige vurderinger og beslutninger. Basert på vår spesialisering, kan vi tilby en holistisk modell. Her skreddersyr vi et behandlingsopplegg for hver enkelt pasient. Dette inkluderer også tett oppfølgning over tid. Se filmen nedenfor ved ønske om mer informasjon om migrenebehandling.

Våre private nevrologer har korte ventelister. Kontakt oss i dag dersom du er plaget med migrene og ønsker en undersøkelse hos en av våre spesialister!