Nakke og rygg

Behandling for nakkesmerte og ryggsmerte i Oslo, Akershus, Buskerud og Drammen

Sandvika Nevrosenter tilbyr grundig utredning av nakkesmerter og ryggsmerter og tilbyr individuell behandling.

Nakkesmerter og ryggsmerter er svært vanlige helseplager og er en kjent årsak til sykmelding. Nakkesmerter og ryggsmerter kan ha forskjellige årsaker ofte i bløtdelene. Andre årsaker er skiveprolapser og/eller slitasjeforandringer i ryggsøylen. I noen av tilfellene forårsaker prolapsene, evt. sammen med slitasjeforandringene, trykk på nerverøtter som igjen medfører utstrålende smerter, evt. ledsaget av lammelse og nummenhet i arm eller bein. Sistnevnte kalles isjias.

Personer med nakkesmerter og ryggsmerter bør utredes av nevrolog for å få stilt korrekt diagnose og for å sikre korrekt behandling. Riktig diagnose oppnås basert på en grundig sykehistorie og nevrologisk undersøkelse ofte supplert med MR/røntgen. I noen tilfeller kan det være aktuelt med nevrografi (bestemmelse av nerveledningshastighet). De aller fleste nakkesmerter og ryggsmerter kan behandles konservativt, det vil si med medikamanter, veiledning og evt. fysioterapi, og de fleste blir bra uten operasjon. Enkelte er i behov av kirurgisk behandling, for eksempel pasienter med isjias. Ved uttalte ryggsmerter eller nakkesmerter, samt ved økende lammelser, bør pasientene utredes og behandles raskt.

Sandvika Nevrosenter har gode kontakter med det øvrige behandlingsapparat, både konservativ behandling og operasjon ved nakkesmerter og ryggsmerter.​