Rastløse bein/Restless legs

Behandlingstilbud for restless legs / rastløse bein i Oslo, Akershus, Buskerud og Drammen

Restless legs, også kalt rastløse bein eller urolige bein, er en utbredt tilstand og en vanlig årsak til søvnproblemer. Tilstanden er trolig underdiagnostisert, fordi man tidligere ikke har vært i stand til å tilby behandling. Ved Sandvika Nevrosenter har vi opparbeidet oss grundig klinisk erfaring i diagnostikk og behandling av restless legs.

Kriterier for restless legs / rastløse bein:

  • Pasienter med restless legs (rastløse bein) har et påtrengende behov for å bevege beina, vanligvis ledsaget av ubehagelige følelser i beina.
  • Symptomer på restless legs forverres ved hvile og inaktivitet.
  • Symptomer på restless legs opphører helt eller delvis ved bevegelse av beina.
  • Symptomer på restless legs forverres om kvelden eller natten.

De fleste pasienter med restless legs har også søvnproblemer. Effekten av de såkalte dopaminagonistene, dvs. av tablettene Adartrel eller Sifro og depotplasteret Neupro, er relativt god. Problemet er at enkelte pasienter med restless legs (rastløse bein) kan utvikle forverring eller forsterkning av plagene etter langvarig behandling.

Om du har problemer med restless legs, kan du også ta kontakt med oss for bestilling av time. Vi har korte ventelister hos privatnevrologene.

Rastløse bein hos barn

Ca 10% av den norske befolkningen lider av rastløse bein. Forekomsten hos barn er trolig 2 – 4%. Barn som lider av rastløse bein har symptomer som kan forveksles med voksesmerter eller ADHD. De har ofte problemer med søvnvansker og konsentrasjonsproblemer. Rastløse bein er trolig underdiagnostisert og ikke sjeldent feildiagnostisert.

Nevrolog Einar Kinge deltok på God Morgen Norge, tirsdag 08. november for å snakke om dette.