Time hos avtalespesialist

For å få time hos en avtalespesialist i nevrologi må det bli sendt inn en henvisning. Henvisningen kan sendes til Sandvika Nevrosenter-Avtalespesialistene, Postboks 223, 1300 Sandvika.

Når henvisningen er mottatt vil en nevrolog vurdere den og sette en prioritering. Tilbud om time vil bli gitt ut i fra prioriteringen. Det er stor pågang av pasienter og vi har dessverre lang ventetid for time hos avtalespesialistene.

Ta kontakt hvis du har noen spørsmål om dette.