EEG undersøkelse

EEG-undersøkelse (elektroencefalografi) brukes ved utredning av ulike funksjonsforstyrrelser i hjernen. Her blir elektriske impulser som oppstår i hjernebarken registrert, der signalene forsterkes og filtreres. Hos Sandvika Nevrosenter tilbyr vi både standard EEG og søvndeprivert EEG.

Diagnostisering ved hjelp av EEG undersøkelse

En vanlig indikasjon for å ta EEG er at pasienten har hatt ett eller flere anfall med bevissthetsforstyrrelse, eventuelt også med kramper. EEG vil også være et viktig ledd i avklaringen og utredningen av epilepsi. Undersøkelsen gjennomføres også ved uklare tilstander der det er forstyrrelser i bevissthetstilstanden, epileptiske anfall hos bevisstløse pasienter med alvorlig hjernedysfunksjon, og ved utredning av språkforstyrrelser, kognitiv svikt og lærevansker.

Registreringen bør tolkes av erfaren spesialist

Undersøkelsen må alltid tolkes i lys av det kliniske bildet. Selve EEG registreringen bør tolkes av en erfaren og egnet spesialist, eksempelvis klinisk nevrofysiolog eller nevrolog med spesialkompetanse i EEG-tolking. Dette for å unngå at forstyrrelser (artefakter) mistolkes som ekte hjerneaktivitet.

Standard EEG og søvndeprivert EEG

Standard EEG undersøkelse gjennomføres på pasienter i våken og avslappet tilstand. Denne registreringen tar 20 minutter, hvor det også vanligvis gjøres videoopptak. Standard EEG brukes for å påvise alle typer funksjonsforstyrrelser i hjernen, og skal være utført før man går videre til andre typer registreringer. For å fremprovosere epileptiform patologi, brukes provokasjonsmetoder som hyperventilering og fotostimulering.

Ved søvndeprivert EEG holdes pasienten våken natten før undersøkelsen. Denne registreringen tar 1 time og 20 minutter. Gjennom undersøkelsen registreres pasienten både under våkenhet og søvn, i tillegg til at det blir tatt opp video. Søvndeprivering og søvn er provokasjonsmetoder for epileptiform aktivitet.

Klinisk mistanke om epilepsi

Omtrent 5% av befolkningen vil i løpet av livet ha et epileptisk anfall, og omtrent 1% vil i løpet av livet få diagnosen epilepsi. Det bør allerede her påpekes at funnene av epileptiform aktivitet i et EEG etter anfall, ikke med sikkerhet bekrefter diagnosen epilepsi. Omvendt vil et normalt EEG ikke utelukke diagnosen epilepsi.

Dersom det er en klinisk mistanke om epilepsi, vil første standard EEG vise epileptiform aktivitet hos kun halvparten av pasientene. Ved klinisk mistanke om epilepsi på grunn av gjentatte anfall, bør derfor søvndeprivert EEG utføres dersom standard EEG ikke viser epileptiform aktivitet. EEG er svært viktig i epilepsiutredning, både for å støtte en epilepsidiagnose, og for klassifisering av epilepsitype/-syndrom.

Differensialdiagnoser

Dersom det ikke foreligger en klinisk mistanke om epilepsi, kan det likevel være aktuelt med EEG for avklaring av såkalt differensialdiagnoser som eksempelvis kan være;

  • Feberkramper
  • Bevissthetstap/forstyrrelser
  • Hodepine
  • Encefalopatier
  • Encefalitt
  • Demens
  • PNES – psykogene anfall
  • Epileptiform EEG aktivitet hos personer uten anfall

Forberedelse til EEG undersøkelse

Undersøkelsen skal ikke være forbundet med ubehag, eller ha bivirkninger. Det er ikke nødvendig med faste, men en bør unngå inntak av stimulerende midler som te, kaffe eller nikotin de siste 12 timer før søvndeprivert undersøkelse. Håret bør være nyvasket og tørt – og være uten olje, spray eller andre hårmidler. Dette for å sikre godt feste av elektrodene.

Gjennomføring av undersøkelsen

Det festes mellom 16-24 elektroder til hodebunnen på bestemte steder. Disse festes med en elektrodekrem som sørger for god kontakt med skalpen. Du plasseres deretter i en liggende stilling med øynene lukket, hvor det er viktig at du ligger rolig under registreringen. Registreringen av standard EEG tar 20 minutter, og søvndeprivert EEG tar 1 time og 20 minutter. Det må påberegnes litt tid til å sette på elektroder før registrering, og vasking av håret etter registrering. Etter registreringen fjernes elektrodene, og du kan vaske håret for å få bort elektrodekremen.

I noen tilfeller vil det være aktuelt med provokasjonsmetoder under EEG-opptaket. Dette kan være hyperventilering, lysglimt eller søvndeprivering der du holdes våken natten før undersøkelsen. Du vil også kunne bli bedt om å åpne og lukke øynene under registreringen. Slike metoder gjennomføres for å aktivere et typisk epileptiformt, unormalt EEG-mønster som ellers ikke kan registreres, eller for å lettere kunne avsløre ulike former for epilepsi.

Har du behov for en EEG-undersøkelse, kan du bestille en time hos oss i dag.

Illustrasjonsbilde for EEG undersøkelse

Bestill time

Legg igjen e-postadresse, navn og telefonnummer. Så tar vi kontakt med deg. Vi tar som regel kontakt innen 1 virkedag.

Telefonnummer: 67 52 20 80
Sandviksveien 178, 1337 Sandvika
Org.nr.: 916 603 290