Spesialisterklæringer

Vårt Forum for spesialisterklæringer består av 32 legespesialister og 4 nevropsykologer som vurderer de medisinske følgene av personskade i erstatningssaker.

Oppdragene rekvireres enten av skadelidtes advokat, forsikringsselskapene, NAV eller domstolene. Hensikten med forumet er å sikre høy kvalitet og nøytralitet.

Forumet er nøytralt, uten binding til partene, og tilbyr spesialisterklæringer av høy kvalitet.

Per i dag arbeider 13 nevrologer, 3 psykiatere, 4 spesialister i fysikalsk medisin, 2 ortopeder, 4 nevro-psykologer og 1 psykolog i forumet.

Les mer på spesforum.no. Her får du også informasjon om ventetid, da dette varierer fra lege til lege.

Ebba L. Boman koordinerer oppdragene for legespesialistene og har tett kontakt med oppdragsgiverne. Ta kontakt med henne hvis du ønsker å vite mer om vårt forum for spesialisterklæringer, send en epost til spesforum@sandvikanevrosenter.no.

Bestill time

Legg igjen e-postadresse, navn og telefonnummer. Så tar vi kontakt med deg. Vi tar som regel kontakt innen 1 virkedag.

Telefonnummer: 67 52 20 80
Sandviksveien 178, 1337 Sandvika
Org.nr.: 916 603 290