Trigeminusnevralgi (TN)

Sykdomstilstand med sterke ansiktssmerter i hudområdet som forsynes av den femte hjernenerven, trigeminusnerven.

Definisjon

Trigeminusnevralgi er betegnelse for anfall med sterke, korte, skarpe og stikkende smerter i deler av ansiktets følenerve, trigeminusnerven. Nevralgi betyr nervesmerter. Trigemnusnerven består av tre grener, og smertene ved trigemunisnevralgi er vanligvis lokalisert til de midtre og nedre del av ansiktet med følenerver (sensoriske nerver). Tilstanden er vanligvis ensidig, men tre til fem har smerter på begge sider.

Årsak

Sykdommen er sjelden, men forekomsten øker med alderen. Den rammer som regel personer over 50 år, og er noe hyppigere hos kvinner. Det antas å være 15-16 personer per 100.000 som har sykdommen. Tilstanden har et svært variabelt forløp. Anfallene kan komme flere ganger i løpet av dagen og/eller være der som murrende bakgrunn smerte for så lange pauser uten anfall. 

Symptomer

De typiske symptomene er kraftige, lynende smerter av 1-2 sekunders varighet som ofte rammer områdene med partiet over nesen og kinnet og over underkjeven som ofte utløses ofte ved tygging, vask av ansikt, snakke, tannbørsting, barbering, kald vind og ved å berøre visse områder (triggersoner). Andre ganger kan smertene utløses uten stimuli. Uansett medfører slike smerteanfall ofte ufrivillige grimaser og forekommer sjelden under søvn.

Anfallene skyldes en overfølsomhet i nerven som for mange kan skyldes vedvarende trykk mot nerven fra en blodåre eller være en følge av herpes zoster infeksjon. Man antar at trykket skader nerven og at det skjer en slags «kortslutning» mellom de nervene som oppfatter f.eks. berøring og de som oppfatter smerter som på den måten gjør at uskyldige stimuli kan medføre smerter. I mange tilfeller finner man ikke årsaken til smertene. 

Det finnes ingen test for å påvise trigeminusnevralgi og smertene mistolkes i starten ofte som kommer fra tenner eller bihuler. 

Diagnosen stilles på grunnlag av sykehistorien din da symptomene er typiske, men andre årsaker til smertene må utelukkes. Man bør få utført en bildeundersøkelse av hjernen med MR som kan avdekke om blodårer trykker på trigeminusnerven samt utelukke andre alvorlige årsaker til smertene.

Behandling

Målet med behandlingen er å lindre smertene samt å forebygge nye anfall. For å redusere anfallshyppigheten kan du selv forsøke å unngå utløsende faktorer ved f.eks. dekke ansiktet med et skjerf når det er kaldt, tygge mest mulig på den gode siden, pusse tenne med lunkent vann etc.

Medikamentell behandling benyttes i form av tabletter under anfall og epilepsimedisin som forebyggende. Dersom årsaken er herpes infeksjon kan et antiviralt middel ha god effekt. Forskning har vist at over 70% oppnår lindring ved medikamentell behandling, mens det ved utilstrekkelig effekt av medikamenter kan være aktuelt med operasjon som letter trykket mot nerven fra et blodkar. Ulike typer nerveblokkader har også vist noe effekt og det er også gjennomført studier hvor man forsøker botulininumtoksin for å behandle smertene.

Sykdomsaktiviteten varierer, men tilstanden har en tendens til å brenne ut med årene. Plagene kan imidlertid vedvare i svært mange år. Mellom anfallene er du smertefri og bruk av medikamenter vil for mange kunne dempe intensiteten av anfallene betydelig. Dersom effekten av en medisin avtar kan man med effekt skifte til et annet medikament.

Kvinne med hvitt hår som sitter og holder seg mot hodet, vondt i hodet

Bestill time

Legg igjen e-postadresse, navn og telefonnummer. Så tar vi kontakt med deg. Vi tar som regel kontakt innen 1 virkedag.

Telefonnummer: 67 52 20 80
Sandviksveien 178, 1337 Sandvika
Org.nr.: 916 603 290