Angst

Bestill time her

Angst er en følelse av uro, anspenthet og nagende forventning om at noe farlig kan hende, eller en overdreven fryktreaksjon på en hendelse.

Angst er naturlig og allmennmenneskelig, men kan også utvikle seg til å ta større plass og være del av en depresjonstilstand, psykose eller ulike angstlidelser.

Angst er opplevelse av frykt og psykisk smerte, og inkluderer ofte forsøk på unngåelse av tanker, følelser og situasjoner.

Kroppen aktiveres og skiller ut stresshormoner, muskler spennes, pusten går fortere og mage-tarm kan påvirkes. I etterkant kan man føle seg sliten og utladet, med opplevelse av tristhet.

Det kan være flere veier inn i angsten, og flere veier ut av den. Noen kan ha en genetisk sårbarhet for å lett trigges av ulike situasjoner/erfaringer. Mens andre kan ha opplevd skremmende hendelser, krenkelser og konflikt i privatlivet eller arbeidslivet som påvirker stressrespons.

Ulike former for angst

  • Generalisert angst
  • Panikklidelse
  • Fobier
  • Posttraumatisk stresslidelse
  • Tvangslidelser

Behandling av angst

  • Psykoedukasjon; informasjon om hva angst er og hvordan den slår seg løs i kroppen gjennom autonom aktivering. Økt forståelse for hva som skjer i kroppen kan gjøre aktiveringen mindre skremmende, og dette kan i seg selv roe ned kroppen og redusere angstopplevelse.
  • Eksponering; å utsette seg for det man frykter, gradvis slik at en opplever økende mestring og ikke overveldelse. Gjennom erfaringsbasert læring kan man endre antakelser om det man har unngått.
  • Kognitiv terapi, med eller uten medikamenter, kan bidra til å redusere angstsymptomer. Avhengighetsskapende medikamenter er frarådet i behandlingen.
  • Andre terapiformer er også vist å kunne hjelpe, sammen med mindre eller større endringer av livsstil.
  • Bearbeiding av belastende hendelser som kan ha endret opplevelsen av verden og andre mennesker som trygge og forutsigbare.

Bestill time

Telefonnummer: 67 52 20 80
Sandviksveien 178, 1337 Sandvika
Org.nr.: 916 603 290

Bestill konsultasjon

Usikker på om du skal til psykiater eller psykolog? 

Ta kontakt så hjelper vi.