Konsultasjon hos nevrolog

En nevrolog er spesialist på sykdommer og sykdomstegn i nervesystemet. Nervesystemet og muskel- og skjelettsystemet er sterkt knyttet sammen, og er derfor lett påvirkelig ved endringer. Ved mistanke om nevrologiske plager, er det derfor stor nytte å gjennomføre en nevrologisk undersøkelse hos nevrolog. Nevrologene ved Sandvika Nevrosenter har lang erfaring med utredning og behandling av pasienter med mistenkt eller kjent nevrologisk sykdom.

Nevrologisk undersøkelse hos privat nevrolog

Ved første konsultasjon settes det av inntil 1 time, ca. 45-50 min konsultasjon hos legen og resterende tid er for legens skrivearbeid. I løpet av denne konsultasjonen vil nevrologen gå gjennom pasientens sykehistorie, og deretter utføre en nevrologisk undersøkelse. Sykehistorien til pasienten får nevrologen gjennom et intervju, der målet er å få et klart bilde av symptomenes art og tidsmessige utvikling. Nevrologen vil derfor stille spørsmål rundt balanseproblemer, bevegelsesforstyrrelser og hvordan du fungerer i hverdagen. For å få et best mulig grunnlag til å stille en diagnose, er samtalen mellom pasient og nevrolog sentral.

Den fysiske undersøkelsen foregår ved at det utføres en rekke tester for å avdekke funksjonssvikt og hvordan nervesystemet fungerer. Ved behov kan det også utføres tilleggsundersøkelser på stedet. Testene gjøres grundig, og tar for seg funksjoner i nervesystemet som blant annet balanse og koordinasjon, følelsesanser, reflekser, gange og mentale funksjoner.

Forberedelse til nevrologisk undersøkelse

Det er ikke nødvendig med noen spesielle forberedelser til den første konsultasjonen. Hvis du nylig har vært til bildediagnostikk som eksempelvis MR, CT eller røntgen, er det fint om du tar med beskrivelsen av disse til konsultasjonen. Hvis du bruker medisiner er det også fint om du tar med en oversikt over disse.

Dyktige private nevrologer med kort ventetid

Sandvika Nevrosenter tilbyr korte, komplette og pasientvennlige pasientforløp, samt trygg oppfølging hos erfaren nevrolog. Vi har mange dyktige nevrologer uten offentlig avtale, og kan derfor tilby en nevrologisk undersøkelse med kort ventetid. Det er ikke nødvendig med henvisning, og vi har avtale med selskapene som tilbyr helse-/behandlingsforsikring. Pasienter som har dette kan også benytte seg av tilbudet for nevrologisk undersøkelse.

Våre private nevrologer har bred kompetanse på en rekke nevrologiske lidelser:

Ta kontakt i dag for å bestille en time.

sandvika nevrosenter nevrologer

Bestill time

Legg igjen e-postadresse, navn og telefonnummer. Så tar vi kontakt med deg. Vi tar som regel kontakt innen 1 virkedag.

Telefonnummer: 67 52 20 80
Sandviksveien 178, 1337 Sandvika
Org.nr.: 916 603 290