Parkinsons sykdom

​Parkinsons sykdom er den vanligste årsak til parkinsonisme. Parkinsonisme betyr økt stivhet og redusert evne til finmotoriske bevegelser i armer og bein. I Norge vil 600 pasienter få diagnosen nyoppdaget Parkinsons sykdom pr. år.

Oppfølging av Parkinsons sykdom krever jevnlig kontroller hos nevrolog og innebærer medikamentell behandling som demper symptomene og i noen grad forsinker utviklingen. Vi behandler en rekke pasienter med Parkinsons sykdom. Vi har kort ventetid på behandling, og våre nevrologer har lang erfaring for behandling av dette.

Bestill time i dag.