Nevropsykolog


Hvorfor utredning hos nevropsykolog?

Ved mistanke om nedsatt funksjon i hjernen, for eksempel redusert hukommelse og konsentrasjonsvansker, kan det være aktuelt med utredning hos nevropsykolog. For å bestille time til en nevropsykologisk undersøkelse trenger du henvisning fra en spesialist. En nevropsykologisk undersøkelse kan ta fra 2-4 timer inkludert pauser.

Under utredningen hos nevropsykologen blir det utført en rekke tester som måler kognitive funksjoner, det vil si hvordan hjernen fungerer. Videre blir det fylt ut en del spørreskjemaer. Selve den nevropsykologiske undersøkelsen er standardisert, som vil si tilpasset alder og utdanningsbakgrunn.

Nedsatt hjernefunksjon kan være en følge av:

   • Tidligere hodeskader

   • Begynnende demens

   • Hjerneslag eller hjerneblødning

   • Tidligere episoder med nedsatt oksygentilførsel til hjernen som følge av for eks hjertestans eller drukningsulykker

  Ved mistanke om nedsatt hjernefunksjon bør pasienten også utredes av nevrolog, og det bør tas MR av hjernen.

  Hva er en nevropsykolog?

  En spesialist i nevropsykologi er godkjent psykolog med videreutdannelse i nevropsykologi.  For å bli godkjent nevropsykolog kreves det at man har jobbet 5 år med relevant praksis etter at man er blitt psykolog. Utdanningen inneholder spesifikke krav til fordypningspraksis, obligatoriske kurs, veiledning og skriftlig arbeide.


  Evnetest (WAIS-IV)

  WAIS-IV er en evnetest for aldersgruppen 16-89 år. Den brukes i diagnostikk av blant annet utreding av evnenivå, spesifikke lærevansker eller ADHD. Den måler både generelle evner og spesifikke kognitive funksjoner. Versjonen inneholder 4 indekser for måling av spesifikke kognitive funksjoner; 

  – Verbal forståelse (VFI)

  – Perseptuell resonnering (PRI)

  – Arbeidshukommelse (AHI)

  – Prosesseringshastighet (PHI).

  Gjennomføring av denne testen tar vanligvis mellom 1-2 timer. Det gjennomføres en kortere kartlegging og i tillegg får du en tilbakemelding fra resultatene.


  Vi har kort ventetid på nevropsykologisk undersøkelse. Ta kontakt i dag for å bestille en time.

  Bestill time

  Telefonnummer: 67 52 20 80
  Sandviksveien 178, 1337 Sandvika
  Org.nr.: 916 603 290

  Bestill konsultasjon

  Usikker på om du skal til psykiater eller psykolog? 

  Ta kontakt så hjelper vi.