Nevropsykolog

Hvorfor utredning hos nevropsykolog?

Ved mistanke om nedsatt funksjon i hjernen, for eksempel redusert hukommelse og konsentrasjonsvansker, kan det være aktuelt med utredning hos nevropsykolog. En nevropsykologisk undersøkelse varer ca 4 timer.

Under utredningen hos nevropsykologen blir det utført en rekke teste som måler kognitive funksjoner, det vil si hvordan hjernen fungerer. Videre blir det fylt ut en del spørreskjemaer. Selve den nevropsykologiske undersøkelsen er standardisert, som vil si tilpasset alder og utdanningsbakgrunn.

Nedsatt hjernefunksjon kan være en følge av:

  • Tidligere hodeskader
  • Begynnende demens
  • Hjerneslag eller hjerneblødning
  • Tidligere episoder med nedsatt oksygentilførsel til hjernen som følge av for eks hjertestans eller drukningsulykker

Ved mistanke om nedsatt hjernefunksjon bør pasienten også utredes av nevrolog, og det bør tas MR av hjernen.

Hva er en nevropsykolog?

En spesialist i nevropsykologi er godkjent psykolog med videreutdannelse i nevropsykologi.  For å bli godkjent nevropsykolog kreves det at man har jobbet 5 år med relevant praksis etter at man er blitt psykolog. Utdanningen inneholder spesifikke krav til fordypningspraksis, obligatoriske kurs, veiledning og skriftlig arbeide.

Vi har kort ventetid på nevropsykologisk undersøkelse. Ta kontakt i dag for å bestille en time.

Bestill time

Telefonnummer: 67 52 20 80
Sandviksveien 178, 1337 Sandvika
Org.nr.: 916 603 290

Bestill konsultasjon

Usikker på om du skal til psykiater eller psykolog? 

Ta kontakt så hjelper vi.