Søvnundersøkelse

Søvnundersøkelse, også kjent som polysomnografi (PSG), er en undersøkelse av søvn og de forskjellige søvnstadiene man går gjennom i løpet av en natt. Vi har kort ventetid for søvnundersøkelser.

For å få et bilde av søvnmønsteret ditt registrerer vi hjernens aktivitet (EEG), pustebevegelser, hjerterytmen og kroppsbevegelser mens du sover.

Dette registreres via elektroder som festes på huden på hodet, ved siden av øynene, under haken, på brystkassen og på beina.

Behandlingsdetaljer

En søvnundersøkelse består av

  1. Utlevering av aktigrafi, spørreskjema og søvndagbok. 
  2. Aktigrafi og søvndagbok i 7 dager 
  3. Selve PSG-undersøkelsen

Før PSG-undersøkelse skal du bruke aktigrafi og bruke søvndagbok i 7 dager. 

På undersøkelsesdagen kommer du til oss for montering av utstyr (elektroder). Du går hjem for å sove, og kommer tilbake til oss neste morgen for å ta av elektrodene.

PSG undersøkelse er en søvnregistrering i løpet av en natt og viser bl.a. de forskjellige søvnstadier, pustebevegelser, snorking, oksygen-mengden i blodet, hjerterytmen og benbevegelser mens du sover. En vanlig indikasjon for å ta PSG er at pasienten har store problemer med innsovning, hyppige oppvåkninger om natten og tretthet på dagtid. PSG undersøkelse vil avdekke om du har pusteproblemer eller rytmiske benbevegelser som forstyrrer nattesøvnen.

Målingene blir analysert av spesialist i klinisk nevrofysiologi og sendes til den som har henvist deg.

Undersøkelsen er helt smertefri.

Om forløpet

Forberedelser

Aktigrafi er et måleinstrument, som måler bevegelse og lysnivået rundt deg. Det blir registrert når du sover og hvordan du sover. Du går med den som en klokke.

Du får utlevert klokken og søvnskjemaer, det blir satt av ca 30 minutter til dette.

Du skal ha på klokken og fylle ut søvn skjema i 7 dager før du kommer til PSG-undersøkelsen.

De siste 7 dagene før undersøkelsen er det svært viktig at du forsøker å ha en så regelmessig døgnrytme som mulig, hvor det er helt nødvendig å legge til rette for minimum 6 timers søvn hver natt.

Det er viktig at du legger deg og står opp til omtrentlig samme tid hver dag, også i helgene.

Du må ikke bruke medisiner som antidepressiva, nevroleptika eller sovemedisiner de siste 2 ukene før registreringen. Ta gjerne kontakt med din fastlege eller oss hvis du har spørsmål om dette.

Som en del av utredningen må du fylle ut søvndagboken daglig i 7 dager før undersøkelsen. Spørreskjemaene fyller du ut hjemme før undersøkelsen.

Last ned 

Selve dagen

Du kommer til Sandvika Nevrosenter for påmontering av elektroder før undersøkelsen.

Du går hjem for å sove som vanlig og kommer tilbake for å ta av elektrodene morgenen etter.

Målingene avleses og blir tolket av en spesialist i klinisk nevrofysiologi, som sender resultatet til den som har henvist deg.

Etter

Du kommer til Sandvika Nevrosenter og sykepleier tar av deg utstyret. Det er viktig at alt utlånt utstyr blir returnert samme dag.

Målingene avleses og blir tolket av en spesialist i klinisk nevrofysiologi, som sender resultatet til den som har henvist deg.

Bestill time

Legg igjen e-postadresse, navn og telefonnummer. Så tar vi kontakt med deg. Vi tar som regel kontakt innen 1 virkedag.

Telefonnummer: 67 52 20 80
Sandviksveien 178, 1337 Sandvika
Org.nr.: 916 603 290