Hodepine

Hodepinespesialister

Nevrologene ved Sandvika Nevrosenter er hodepinespesialister med spesiell kompetanse på hodepine og migrene, og er den største klinikken i landet på området. Hodepine er en folkesykdom som de fleste av oss opplever en gang i blant. «Vanlig hodepine» krever normalt ikke legebehandling. Det viser seg at årsaken til daglige plager ikke sjeldent skyldes overforbruk av smertestillende medikamenter.

De to vanligste formene for hodepine er spenningshodepine og migrene, men totalt finnes 14 hovedgrupper og 200 undergrupper av hodepine. Pasienter med nyoppstått vedvarende plager og med plutselig kraftig hodepine, bør søke lege. Det kan være nyttig å benytte hodepinedagbok. Det er ikke uvanlig at pasienter lider unødvendig som følge av ukorrekt diagnose og manglende behandling.

Spenningshodepine

Spenningshodepine er en svært vanlig form, og forekommer i blant hos de fleste. Årsaken er oftest ukjent, men det er kjent at forekomsten av spenningshodepine er økt hos personer som er utsatt for stress, søvnmangel og psykiske spenninger.

Episodisk spenningshodepine vil ofte bedres ved avslapning eller avspenning. Kronisk spenningshodepine kan være vanskelig å behandle. Disse pasientene kan ha nytte av en grundig gjennomgang av en spesialist ved Sandvika Nevrosenter. Noen av pasientene kan ha nytte av psykomotorisk fysioterapi, livstilsråd, evt. forebyggende behandling med medikamenter.

Andre hodepineformer

I tillegg til spenningshodepine finnes det en rekke andre former for hodepine. Migrene er en halvsidig og pulserende plage som rammer omtrent 16% kvinner og 8% menn. Denne typen kan ikke kureres, men lindres og behandles riktig etter gitt diagnose.

Andre eksempler er Clusterhodepine som nesten bare rammer menn. Smerten er kraftig og sitter vanligvis rundt og bak et øye. Denne hodepinen opptrer som oftest på natten. Cervikogenhodepine skyldes forandringer i hinner og ledd i nakken, som også er stedet smerten vil oppstå. Ved disse tilstandene bør en utredes og behandles av en hodepinespesialist.

Ta kontakt med oss dersom du er plaget med hodepine.

Vi har korte ventelister hos privatnevrologene og profesjonelle spesialister på nettopp hodepine!

Bestill time

Legg igjen e-postadresse, navn og telefonnummer. Så tar vi kontakt med deg. Vi tar som regel kontakt innen 1 virkedag.

Telefonnummer: 67 52 20 80
Sandviksveien 178, 1337 Sandvika
Org.nr.: 916 603 290