Hodepinespesialist

Det finnes flere ulike typer hodepine, og det er ikke uvanlig at pasienter lider unødvendig som følge av feil diagnose og følgende manglende behandling. Dette viser viktigheten av å få en fullstendig utredning hos en hodepinespesialist som kan kartlegge og gi riktig diagnose.

Utredning hos hodepinespesialist

Utredning hos en av våre nevrologer med hodepine som spesialfelt, innebærer kartlegging av sykdomsforløpet og finne frem til riktig hodepinediagnose. Dette gir våre hodepinespesialister et godt grunnlag for å kunne sette en korrekt diagnose og en tilpasset behandlingsplan.

For at du skal få mest ut av konsultasjonen vår hodepinespesialist, er det viktig at du har besvart tilsendte spørreskjemaer i forkant av første undersøkelse. På denne måten vil du være godt forberedt og ha fått mulighet til å tenke gjennom det nevrologen vil gå gjennom med deg. Beregn omtrent 1 time til førstegangsutredningen, og ha gjerne med partner eller annen pårørende til konsultasjonen. Rapport med råd om oppfølgning sendes til din fastlege etter avtale.

Migrene er en vanlig diagnose for hodepine

En av de vanligste hodepinediagnosene er migrene, der omlag 10% av befolkningen opplever migreneanfall i løpet av livet. Anfallene kan vare opptil 72 timer, og klassifiseres ofte som pulserende. Under anfallene kan en også være overfølsomhet ovenfor lyd og lys, samt oppleve kvalme og oppkast. Det kan være flere ulike årsaker til at hver enkelt opplever utløsning av et migreneanfall, såkalte triggere. Ved å føre en hodepinedagbok er det enklere å få en forståelse for hva som utløser migreneanfallene, og derfor enklere å gi riktig behandling.

Andre hodepinediagnoser

Det finnes en mengde ulike typer diagnoser, noe som gjør det viktig å få kartlagt og gitt riktig diagnostisering for optimal behandling. Andre vanlige diagnoser er spenningshodepine, cervikogen hodepine og clusterhodepine.

Spenningshodepine

Spenningshodepine er den vanligste typen, og gir smerter som legger seg som et stramt bånd rundt hodet og over pannen. Formen er episodisk eller kronisk, og utløses ofte som følge av stress. Det er også vanlig at mange får migreneanfall i forbindelse med spenningshodepine.

Cervikogen hodepine

Cervikogen hodepine skyldes forandringer i nakkens ledd og hinner. Selv om årsaken sitter i nakken, vil pasienten ofte klage på smerter i hodet. Smertene kan bre seg over nakke og hode, og ofte over én skulder. Denne formen har mange likhetstrekk med migrene, men pasienten vil ikke respondere på migrenemedisin.

Clusterhodepine

Clusterhodepine, også kalt klasehodepine, har ingen direkte kjent årsak. Denne formen gir smerteanfall i puljer, vanligvis lokalisert rundt eller bak ett øye. Smertene er kraftige og oppleves ofte som skjærende eller sprengende. En kan også oppleve tilleggssymptomer som rødt øye, tåreflod, rennende eller tett nese, svetting i pannen og ansiktet, liten pupill, nedfall og hevelse av øyelokket på samme side, samt lysskyhet, rastløshet og uro.

Ta kontakt dersom du er plaget med hodepine, og ønsker utredning hos hodepinespesialist. Vi har korte ventelister.

Illustrasjonsbilde for hodepinespesialist

Bestill time

Legg igjen e-postadresse, navn og telefonnummer. Så tar vi kontakt med deg. Vi tar som regel kontakt innen 1 virkedag.

Telefonnummer: 67 52 20 80
Sandviksveien 178, 1337 Sandvika
Org.nr.: 916 603 290