Nakkesmerter og ryggsmerter

Behandling for nakkesmerte og ryggsmerte i Oslo, Akershus, Buskerud og Drammen

Sandvika Nevrosenter tilbyr grundig utredning av nakkesmerter og ryggsmerter og tilbyr individuell behandling. Nakke- og ryggsmerter er svært vanlige helseplager og en kjent årsak til sykmelding.

Årsaker til nakkesmerter og ryggsmerter

Det er ofte bløtdelene som er årsaken til ulike nakke- og ryggsmerter. Andre årsaker er skiveprolapser og/eller slitasjeforandringer i ryggsøylen. I noen av tilfellene forårsaker prolapsene, evt. sammen med slitasjeforandringene, trykk på nerverøtter som igjen medfører utstrålende smerter, evt. ledsaget av lammelse og nummenhet i arm eller bein. Sistnevnte kalles isjias.

Nevrolog kan stille riktig diagnose

Personer med nakkesmerter og ryggsmerter bør utredes av nevrolog for å få stilt korrekt diagnose og for å sikre korrekt behandling. Riktig diagnose oppnås basert på en grundig sykehistorie og nevrologisk undersøkelse ofte supplert med MR/røntgen. I noen tilfeller kan det være aktuelt med nevrografi (bestemmelse av nerveledningshastighet).

Konservativ behandling

De aller fleste nakke- og ryggsmerter kan behandles konservativt, det vil si med veiledning og eventuelt fysioterapi, og de fleste blir bra uten operasjon.

Enkelte er i behov av kirurgisk behandling, for eksempel pasienter med isjias. Ved uttalte ryggsmerter eller nakkesmerter, samt ved økende lammelser, bør pasientene utredes og behandles raskt.

Sandvika Nevrosenter har kort ventetid på behandling. Vi har gode kontakter med det øvrige behandlingsapparat, både konservativ behandling og operasjon ved nakkesmerter og ryggsmerter.​

Ta kontakt i dag for en nærmere avtale.

Bestill time

Legg igjen e-postadresse, navn og telefonnummer. Så tar vi kontakt med deg. Vi tar som regel kontakt innen 1 virkedag.

Telefonnummer: 67 52 20 80
Sandviksveien 178, 1337 Sandvika
Org.nr.: 916 603 290