Drypp (TIA) og hjerneslag

Ultralyd av halskar, utført av spesialister i nevrologi

TIA eller «drypp» er et forbigående anfall av nedsatt blodforsyning til deler av hjernen. Anfallet etterlater ingen varige skader, og varer kun en kort stund. Dette er likevel noe en ikke må underslå da det kan være et signal eller advarsel om et kommende hjerneslag. Åreforkalkning i halskar er en av årsakene som kan forårsake drypp, noe som kan avdekkes ved å utføre ultralyd av halskar.

Åreforkalkning i halskar

Arterosklerose er faguttrykket for åreforkalkning, og dette kan oppstå i blodårene som fører oksygenrikt blod til hjernen. Åreforkalkning skyldes fettavleiringer på innsiden av blodårene som går til hjernen. Slike fettavleiringer kan utvikle seg til plakk, som gjør at blodårene blir smalere og mindre fleksible. Når blodårer er smalere vil blodstrømmen inne i blodkaret avta. En viss grad av åreforkalkning er veldig vanlig hos de aller fleste mennesker når de har passert 50-60 års alderen, og er en del av den naturlige aldringsprosessen. Røyking, høyt kolesterol, overvekt, høyt blodtrykk, diabetes og lite mosjon er risikofaktorer som kan påskynde dannelsen av plakk.

Symptomer og tegn på drypp (TIA)

Et drypp og hjerneslag kan arte seg på mange måter. Drypp er et forbigående anfall av nedsatt blodforsyning til hjernen. Disse anfallene starter raskt, og har kort varighet. Etter dryppet vender kroppen tilbake til normal funksjon. Symptomer og tegn på et drypp minner om symptomene i en tidlig fase av et hjerneslag:

  • PRATE: Bablende eller uforståelig tale, ordleting, vansker med å forstå andre.
  • SMILE: Skjevhet i ansiktet ved forsøk på å smile eller le, eller ved å vise tenner
  • LØFTE: Lammelse i en arm gir ensidig kraftsvekkelse som vises når armene løftes over hodet

Ring 113 straks om disse symptomene oppstår!

Andre symptomer på hjerneslag kan være synsforstyrrelser (eksempelvis tap av sidesyn, dobbeltsyn eller blindhet på ett øye), nedsatt balanse eller koordinasjon, nummenhet i en kroppshalvdel, eller en plutselig innsettende, eksplosjonsaktig hodepine som fører til at man umiddelbart avbryter aktiviteten man holder på med. Dersom ett av disse symptomene oppstår og det går raskt over, er det sterkt mistanke om et drypp.

Diagnostisering og behandling

De aller fleste har ingen symptomer på at blodkarene har blitt smalere og mindre fleksible. Mange vet derfor ikke om at de har denne tilstanden, noe som fører til at de har en litt forhøyet risiko for å få drypp og hjerneslag senere. Dette da åreforkalkningen ikke blir oppdaget tidlig nok.

Ved å utføre en ultralydundersøkelse av halskarene, vil nevrologen finne ut om det er åreforkalkning med trange partier i arteriene på halsen. Behandlingen for tilstanden kan være blodfortynnende medisiner som reduserer risikoen for drypp og hjerneslag. Dersom det er betydelig innsnevring og symptomer på trange årer, kan det være aktuelt med kirurgisk behandling.

Vi tilbyr ultralyd av halskar

Om du har fått en henvisning til ultralyd av halskar, kan du få dette utført hos Sandvika Nevrosenter. Undersøkelsen vil bli utført av vår dyktige spesialist i nevrologi, Michael Hollinger.

Ta kontakt dersom du har spørsmål rundt åreforkalkning i halskar.

Ultralyd av halskar ved Sandvika Nevrosenter

Bestill time

Legg igjen e-postadresse, navn og telefonnummer. Så tar vi kontakt med deg. Vi tar som regel kontakt innen 1 virkedag.

Telefonnummer: 67 52 20 80
Sandviksveien 178, 1337 Sandvika
Org.nr.: 916 603 290