CGRP-hemmere

dame med migrene

Det finnes ingen kjent kur for migrene, og man kjenner heller ikke godt nok årsakene til hvorfor noen får migrene.

I de senere årene har man fått adskillig mer kunnskap om migrenepatofysiologien, altså hva som skjer i hjernen under migrene. Det er denne kunnskapen som ligger bak utviklingen av de nye CGRP-hemmer-medisinene.

Ulike CGRP-hemmere

Man har lenge visst at molekylet CGRP, som dannes i nervesystemet, spiller en rolle i utviklingen av migreneanfall. Det er så langt utviklet flere ulike CGRP-hemmere som enten blokkerer CGRP-reseptoren eller binder seg spesifikt til CGRP-molekylet.

På denne måten enten forhindrer CGRP i å feste seg på cellenes overflate eller hindrer CGRP i å binde seg til sin reseptor og dermed bryter overføringen av signaler til hjernen. Dette er med på å forebygge symptomene på migrene og reduserer hyppigheten og styrken på migreneanfall.

Medikamenter som kan settes selv hjemme

Dette er medikamenter du selv kan sette hjemme og de kommer alle i injeksjonsform i form av ferdigfylte, enten injektor eller liten sprøyte som skal settes rett inn under huden (subkutant) i mage, lår eller overarm. Disse kan brukes sammen med andre medisiner for migrene.

Indikasjonen for å bruke disse er 4 migrenedager i måneden på vanlig hvit resept, men medisinene er svært kostbare.

Slik medisin kan også fås på blå resept. Kravet er blant annet at du har kronisk migrene. Søknad om individuell refusjon på blå resept må komme fra spesialist i nevrologi, lege ved nevrologisk sykehusavdeling eller nevrologisk poliklinikk.