Depresjon

Bestill time her

Ordet depresjon kommer fra latin depressio, som betyr ”nedtrykking”. Depresjon er en heterogen tilstand, og behandling av depresjon krever dermed en individualisert tilnærming.

Depresjon er noe annet enn tristhet og sorg, og en kan oppleve seg fastlåst med et sterkt ønske om å komme seg ut av tilstanden.

Det er vanlig å dele diagnosen depresjon opp i enkeltstående depressiv episode eller tilbakevendende depressiv lidelse. Og en videre gradering i mild, moderat eller alvorlig depressiv episode. Nedstemthet vandrer ofte sammen med engstelse.

Tegn på depresjon

 • Nedtrykthet, tristhet og tomhetsfølelse
 • Redusert interesse for det man tidligere gledet seg over
 • Vektøkning eller vekttap, redusert eller sterkt økt appetitt
 • Forstyrret søvn: vansker med innsovning og/eller oppvåkninger på natten
 • Treghet eller rastløshet/uro
 • Følelse av verdiløshet, skyldfølelse eller selvbebreidelse
 • Vansker med å ta avgjørelser
 • Forstyrrelse av oppmerksomhet og hukommelse
 • Selvmordstanker

Behandling for depresjon

 • En av de mest effektive måtene å behandle depresjon på er gjennom psykoterapi: du får støtte til å utforske følelsene dine, identifisere tankemønstre og utvikle mestringsevner. To vanlige former for terapi for depresjon er kognitiv atferdsterapi (CBT) og interpersonlig terapi (IPT).
 • Livsstilsendringer: Å ta vare på kroppen din kan ha en positiv innvirkning på depresjon. Dette inkluderer regelmessig mosjon, sunn ernæring og bedret søvn. Å redusere stressnivået og prøve avslapningsteknikker som mindfulness eller meditasjon kan også hjelpe.
 • Medisiner i kombinasjon med terapi kan også være aktuelt for noen, avhengig av depresjonsdybde.
 • Det finnes selvhjelpsbøker, apper og onlineressurser som kan gi deg verktøy og teknikker for å håndtere depresjon. Selv om disse ikke erstatter profesjonell hjelp, kan de være nyttige supplement.

Bestill time

Telefonnummer: 67 52 20 80
Sandviksveien 178, 1337 Sandvika
Org.nr.: 916 603 290

Bestill konsultasjon

Usikker på om du skal til psykiater eller psykolog? 

Ta kontakt så hjelper vi.