EMG undersøkelse og nevrografi

Nevrografi (nerveledningsundersøkelse) er en funksjonsundersøkelse av en eller flere nerver i en arm og/eller en fot. EMG (elektromyografi) er en tilsvarende funksjonsundersøkelse av muskler og utføres ofte i forbindelse med nevrografi-undersøkelsen. Sandvika Nevrosenter tilbyr EMG undersøkelse og nevrografi, og har korte ventelister.

Når utføres EMG og nevrografi?

Nevrografi utføres under mistanke om sykdom og skader i nerver i armer eller bein, for eksempel polynevropathi (generell sykdom i disse nervene). Det utføres også ved mer lokalisert nerveskade/sykdom som eksempelvis carpal tunnel syndrom (nerveklem i håndledd). EMG gir tilleggsinformasjon om nervene, og utføres ofte i samme forbindelse. EMG kan også gi informasjon om muskelsykdommer.

Hvordan gjennomføres nevrografi?

Ved nevrografi festes elektroder på huden der det gis små strømstøt over en eller flere nerver. Dette for å måle hastigheten fra et punkt til et annet. Dette gir mulighet for å avsløre om nerven eller nervene er syke elle i klem. Noen kan oppleve dette som ubehagelig, men undersøkelsen er ufarlig.

Hvordan gjennomføres EMG?

Ved EMG settes en tynn nål med elektroder rett i muskelen som undersøkes. Resultatene gir opplysninger om skade/sykdom i muskler og nervesystemet ellers. Underveis i testen vil du variere mellom å slappe av eller stramme muskelen som undersøkes. Dette for at en bedre kan kartlegge spenningene og signalene som oppstår. Nålen flyttes deretter rundt til andre steder i muskelen for å måle nøyaktig. Antall stikk vil variere, og nålen flyttes dersom det skulle oppleves smertefullt. Etter undersøkelsen kan du være litt øm i de undersøkte musklene, men dette forsvinner av seg selv.

En EMG-undersøkelse er helt ufarlig, men kan oppleves ubehagelig for enkelte pasienter, og på enkelte muskelområder. Total undersøkelsestid vil variere ut fra størrelsen på muskelen som skal undersøkes, men det beregnes alt fra 30 minutter til to timer.

Vi ønsker å informere deg om at dette er en teknisk undersøkelse. Det vil si at legen som utfører undersøkelsen ikke vil kunne gi deg diagnose/diskutere diagnose med deg. Legen som foretar EMG og Nevrografi vil sende sine funn tilbake til legen som står som henviser. Det vil være den henvisende lege som vil diskutere diagnose og svar  fra undersøkelsen med deg.

Har du blitt henvist til EMG/nevrografi – undersøkelse? Bestill din time her

Forberedelser før undersøkelsen

Testene krever ingen spesielle forberedelser. Likevel anbefales det at du holder området som skal testes (armer eller ben) så varmt som mulig før du kommer på undersøkelsen, da dette gir best resultat. Bruk gjerne varme hansker eller sokker om du er kald på undersøkelsesdagen. Unngå også hudkremer og salver på undersøkelsesdagen. Går du på blodfortynnende medisiner, er gravid eller har pacemaker, bør du gi beskjed til legen om dette før undersøkelsen.

Kort ventetid på EMG undersøkelse og nevrografi

Sandvika Nevrosenter har legespesialister i klinisk nevrofysiologi som gjennomfører EMG- og nevrografi undersøkelsene. Vi har ingen offentlig avtale på EMG-undersøkelser, og ventetiden er derfor kort. Ta kontakt med oss i dag for bestilling av time.

EMG undersøkelse og nevrografi

Bestill time

Legg igjen e-postadresse, navn og telefonnummer. Så tar vi kontakt med deg. Vi tar som regel kontakt innen 1 virkedag.

Telefonnummer: 67 52 20 80
Sandviksveien 178, 1337 Sandvika
Org.nr.: 916 603 290