Injeksjonsbehandling mot Hyperhidrose

Vi tilbyr behandling mot overdreven svette

Hyperhidrose er en sykdom som gir økt svetteproduksjon. Dette er en vanlig lidelse, der om lag 150 000 nordmenn er rammet. Sykdommen kan gå utover både selvbildet og livskvaliteten til de som er rammet, da de svetter mye i ulike sammenhenger. Det er få som er klar over at det finnes behandlinger mot denne tilstanden. Enkel behandling med botulinum toxin mot svette hos Sandvika Nevrosenter er effektivt, og kan gjør deg helt frisk.

Hva er Hyperhidrose?

Det er en ufarlig sykdom som gir overdreven svetteproduksjon utenfor normalen, ofte på bestemte deler av kroppen. Sykdommen kan ramme alle, uavhengig av alder og kjønn. Den deles opp i to typer der primær hyperhidrose er arvelig, og diagnostiseres oftest i tenårene. Sekundær hyperhidrose er den andre typen og kan inntreffe når som helst, men oftere i en senere alder enn ved den primære typen. Det er da viktig å undersøke for underliggende sykdommer.

Symptomer på svettesykdom

Økt svetteproduksjon er uavhengig av aktivitetsnivå og temperatur, og er normalt lokalisert i armhuler, hender og på føtter. Sykdommen kan også være generalisert hyperhidrose, der svette kan oppstå i mindre og større flater over hele kroppen. Mengden svetteproduksjon og plagene som oppleves varierer, og er verre hos noen enn andre.

  • Håndsvette kan gi en svetteproduksjon som gjør hendene like våte som ved en håndvask. Dette gjør det vanskelig å håndtere gjenstander og materialer som ikke tåler fuktighet.
  • Svette under føttene, fotsvette, vil gi en konstant fuktighet som kan føre til fotsopp og infeksjoner på føttene, i tillegg til en sjenerende lukt.
  • Økt svetteproduksjon under armene (aksillær hyperhidrose) gir tydelige flekker på klær og mulig sjenerende lukt. Dette gir begrensninger på klær, og skaper en trang til å skifte ofte.

Sykdom som går ut over livskvaliteten

En ukontrollerbar, økt svetteproduksjon oppleves plagsomt, og kan gå kraftig ut over både selvbildet og livskvaliteten. Svettesykdommen blir beskrevet som et handikap, der daglige gjøremål og aktiviteter ikke er like lett å utføre. Den økte svetteproduksjonen legger igjen flekker på klær, og kan i flere tilfeller ha en sjenerende lukt. Som en følge av den økte svetteproduksjonen, vil noen isolerer seg ved å unngå ulike former for sosial omgang. Man kan oppleve ensomhet og depresjon som en følge av isolering.

Ulike behandlingsmuligheter

Det finnes flere behandlingsmåter mot hyperhidrose ut i fra hvor sterk svetteproduksjonen er. Antiperspirant deodorant (reseptfri eller reseptbelagt) kan være effektive, men er ofte irriterende mot huden ved regelmessig bruk. Et meget effektiv alternativ er da behandling ved hjelp av botulinum toxin mot svette. Injeksjon av botulinum toxin bidrar til å blokkere for nervenes signal til svettekjertlene, og bremser derfor ned på produksjonen. Injeksjonene virker lokalt, og settes i området der den økte svetteproduksjonen er lokalisert.

Varierende virkning

Virkningen av botulinum toxin varierer og kan ha en varighet på om lag seks måneder og inntil et år. Behandlingen må gjentas når virkningen opphører. Ved å fortsette behandlingen jevnlig, opprettholdes effekten lenger da svettekjertlene ikke gjenvinner sin fulle aktivitet etter flere behandlinger over tid. Har du fått stilt en diagnose på din svettesykdom, kan du få medisinen dekket på «blåresept».

Har du hyperhidrose over større områder av kroppen, vil ikke botulinum toxin være den rette behandlingen. Tabletter som hemmer svetten er bedre tilpasset generell hyperhidrose. Snakk med oss i Sandvika Nevrosenter om behandlingen som er best tilpasset din sykdomsype.

Sandvika Nevrosenter gir behandling ved økt svetteproduksjon

Svettesykdom er vanligere enn folk flest tror. Overdreven svetting kan gå hardt ut over livskvaliteten, og det er derfor viktig å oppsøke lege for å få diagnose og behandling så fort som mulig. Opplever du en økt svetteproduksjon utenfor normalen eller lurer på om du har hyperhidrose, kan du bestille time hos oss.

Bestill time

Legg igjen e-postadresse, navn og telefonnummer. Så tar vi kontakt med deg. Vi tar som regel kontakt innen 1 virkedag.

Telefonnummer: 67 52 20 80
Sandviksveien 178, 1337 Sandvika
Org.nr.: 916 603 290