Injeksjonsbehandling ved migrene

Våre sykepleiere tar i mot pasienter for injeksjonsbehandling ved migrene/hodepine. Vitenskapelige undersøkelser av botulinumtoksin type A har påvist effekt ved kronisk migrene.

Dersom du fyller kriteriene for kronisk migrene, vil du få dekket utgiftene til medisinen fra Helfo. Diagnosen må stilles av nevrolog, som deretter søker Helfo for godkjenning.

Oppfølging av migrene gjøres av nevrolog, injeksjonene kan settes av sykepleier.

Tilbudet gjelder pasienter som allerede er registert hos Sandvika Nevrosenter, og der behandlingen er godkjent av pasientansvarlig nevrolog.

Kort beskrivelse

Botulinumtoksin er en nervegift, som dannes av en bakterie. Botulinumtoksin forårsaker muskellammelser, som f.eks. kan ses ved sykdommen pølseforgiftning (botulisme). Proteinet fjernes fra bakterien og får deretter en særlig behandling før bruk. Botulinumtoksin har i en årrekke vært brukt i behandling av flere ulike nevrologiske tilstander av muskelspasmer som for eksempel såkalt torticollis, dystoni eller spastiske tilstander. Stoffet har dessuten i mange år vært brukt kosmetisk mot rynker.

Man antar at behandlingen blokkerer smertesignaler og dermed indirekte blokkerer utviklingen av migrene, men mekanismen er ikke klarlagt. Behandlingen har som mål å redusere antall migrenedager. I noen tilfeller kan den også redusere intensiteten på de tilbakevendende migreneanfallene.

Det er kun en type botulinumtoksin som er godkjent til bruk i forebyggende behandling av kronisk migrene. Søknad om blå resept må (fra 23. juni 2019) sendes HELFO av spesialist i nevrologi eller lege ved en nevrologisk sykehusavdeling eller nevrologisk poliklinikk og godkjennes dersom vilkår om tidligere forsøkt behandling er oppfylt.

Om forløpet

Selve dagen

Behandlingen bør igangsettes og overvåkes av leger med spesiell kompetanse i diagnostisering og behandling av migrene. Det er nevrologene som er spesialistene på migrene og andre hodepinesykdommer. Kosmetiske klinikere og allmennleger kan derfor ikke behandle denne tilstanden.

Behandlingen med botulinumtoksin gis av enten nevrolog eller sykepleier. Det injiseres små fortynnede mengder botulinumtoksin i ansikt, tinning, nakke og skuldre og er gjort på noen få minutter. Som ved alle former for injeksjonsbehandling vil du kunne oppleve noe ubehag ved selve behandlingen.

Etter

Den ønskede effekten på kronisk migrene kan opptre allerede etter første behandling, men ikke alltid. Det anbefales derfor å være tålmodig og normalt forsøke i alt 3 behandlinger med 12 ukers mellomrom før endelig vurdering av effekt. Dersom effekt oppnås, kan behandlingen gjentas for å vedlikeholde optimal effekt, og man bør beregne behandling hver 12. uke. Man kan gjenoppta arbeid og andre daglige gjøremål umiddelbart etter behandlingen.

Ved manglende effekt vil behandlingen avsluttes.

Ved behandling ved Sandvika Nevrosenter er det en forutsetning før oppstart med botolunimtoksin at pasientene fører en daglig anfallskalender og har gjort det i minst èn måned innen behandlingsstart. Alle pasienter som behandles skal føre anfallskalender og må medbringe denne til hver oppfølging på klinikken. Unntak fra kravet kan i visse tilfelle aksepteres, men skal i så fall godkjennes av ansvarlig lege.

Risiko

På samme måte som alle legemidler kan botulinumtoksin gi bivirkninger som da eventuelt oppstår i løpet av de første dagene etter injeksjon og går normalt fort over. De hyppigste bivirkningene er utslett, kløe, ømhet og smerter på injeksjonsstedet, nakkesmerter, nakkestivhet, influensalignende symptomer, lokal muskelsvakhet, blåmerke, tunge øyelokk,

Bestill time

Legg igjen e-postadresse, navn og telefonnummer. Så tar vi kontakt med deg. Vi tar som regel kontakt innen 1 virkedag.

Telefonnummer: 67 52 20 80
Sandviksveien 178, 1337 Sandvika
Org.nr.: 916 603 290