ISO-sertifisering

Sandvika Nevrosenter har vært ISO i henhold til kvalitetsstandarden 9001 siden 2014 og ble sist re-sertifisert i desember 2023.

Dette er en internasjonal standard som stiller krav til et organisert kvalitets- og ledelsessystem, og innebærer:

  • tydelig rutinebeskrivelse av vårt arbeid
  • rapporterering av oppståtte avvik fortløpende og gjennomgang av avvik på fellesmøter
  • iverksetting av korrigerende og forebyggende tiltak ved avvik
  • opplæringsplaner for nyansatte og fokus på kompetanseutvikling for alle ansatte
  • gjennomføring av årlig internrevisjon
  • gjennomføring av pasienttilfredshetsundersøkelser, medarbeiderundersøkelser og eksterne samarbeidspartnere
  • eget kvalitetsutvalg som gjennomgår evt. klager

Sandvika Nevrosenter er også sertifisert i ISO 14001. Dette er den mest anerkjente internasjonale standarden for miljøledelsessystemer. Den gir et rammeverk som  organisasjon kan bruke til å levere miljøytelsesforbedringer i linje med forpliktelsene i henhold til sine miljøretningslinjer.

ISO 14001 spesifiserer kravene til en organisasjon for å proaktivt identifisere og forstå miljøaspektene til dets aktiviteter, produkter og tjenester og tilknyttede miljøpåvirkninger.

Bestill time

Legg igjen e-postadresse, navn og telefonnummer. Så tar vi kontakt med deg. Vi tar som regel kontakt innen 1 virkedag.

Telefonnummer: 67 52 20 80
Sandviksveien 178, 1337 Sandvika
Org.nr.: 916 603 290