Klasehodepine

Klasehodepine, også kjent som clusterhodepine eller Hortons hodepine, er en relativt sjelden og svært smertefull hodepine med kraftige smerteanfall som vanligvis er lokalisert rundt eller bak ett øye. Anfallene kommer som regel i puljer (cluster/klaser) på 1–8 anfall pr dag i 1–12 uker. Smerten er ensidig, og varigheten av hvert anfall er på mellom 15 minutter og 3 timer uten behandling. Smertene er sterke, og har en skjærende eller sprengende karakter. I mellom puljene med anfall er det som regel ingen hodepine. Mange beskriver det som «å få en stukket en skarp gjenstand inn i øyet».

Den rammer 4 ganger så mange menn som kvinner og starter oftest i 20–40 års alderen. Klasehodepine kan også sees hos barn. Med hodesmertene følger også ofte tilleggssymptomer som rødt øye, tåreflod, nesetetthet, renning fra nesen, svetting i pannen og ansiktet, liten pupill samt nedfall og hevelse av øyelokket på samme side. Lysskyhet, rastløshet og uro er også vanlig under anfallene.

Noen opplever at hodepinen kommer i anfall flere ganger daglig i avgrensede perioder/klaser f.eks. 1–3 måneders varighet. Det kan gå flere måneder eller år før hodepinen kommer igjen. Andre har en kronisk form for klasehodepine som opptrer året rundt. Nattlige anfall forekommer ofte, og pasientene våkner ofte av hodepine. Noen få pasienter har en kronisk form av sykdommen uten anfallsfrie perioder. Ca 10 prosent har daglige anfall over en periode på mer enn ett år.

Årsak

Man kjenner ikke årsaken til denne tilstanden, men det forskes på området, dels for å forstå mekanismen bak hodepinen og dels for å finne effektive behandlingsmuligheter. Sannsynligvis er en feilfunksjon i det ikke-viljestyrte (autonome) nervesystemet en del av sykdomsmekanismen.

Det er ikke funnet noe som tyder på at sykdommen er arvelig eller at det foreligger en annen underliggende sykdom (altså en primær hodepinetype), men man kan få lignende symptomer av andre årsaker og dette bør utelukkes. Man vet at det er en tendens til at alkohol og antihistamin (et stoff i kroppen som er av betydning ved allergi) og nitroglyserin i form av hjertemedisin som virker på blodkarene kan utløse anfall.

Dessverre går mange rundt med klasehodepine i flere år uten at de får den riktige diagnosen og tilbys derfor heller ikke effektiv behandling. 

Behandling

Målet med behandlingen er å lindre smertene under anfall, samt forebygge nye anfall.

Behandlingen av hodepineanfall kan skje ved hjelp av oksygen eller medikamenter i form av triptan i injeksjonsform. Forebyggende medisiner vil kunne redusere anfall hodepineanfall og forkorte hodepineperioden, men vil ikke kunne unngå anfall helt i form av visse blodtrykksmedikamenter og medikament for behandling av manisk-depressiv sykdom. Symptomene vil som regel være like fra gang til gang, men det første anfallet i en periode kan være ekstra smertefullt. Anfallene kommer ofte på samme tidspunkt, og man er helt smertefri mellom anfallene. Periodene med daglig anfall varierer fra uker til måneder. De anfallsfrie periodene vil hos de fleste være lange, med opphold fra 1 måned til år.

Som regel vil klasehodepinen bli bedre etter hvert som man blir eldre. 

Diagnose

Diagnosen kan stilles etter en vanlig legeundersøkelse der sykehistorien ofte vil være avgjørende. Vanligvis må du ha hatt minst 5 typiske anfall før en sikker diagnose kan stilles. Dersom man gjør en undersøkelse mellom anfallene vil man ikke finne noe unormalt. Ingen blodprøve kan påvise sykdommen, men det kan være aktuelt å foreta en billedundersøkelse av hjerne, ved CT eller MR, for å utelukke andre årsaker til smertene.

Bestill time

Legg igjen e-postadresse, navn og telefonnummer. Så tar vi kontakt med deg. Vi tar som regel kontakt innen 1 virkedag.

Telefonnummer: 67 52 20 80
Sandviksveien 178, 1337 Sandvika
Org.nr.: 916 603 290