psykiater sandvika nevrosenter ali nazari

Ali Nazari

Spesialist i psykiatri

Ali sitt fagområde

Ali Nazari tilbyr utredning, behandling og forebygging av et bredt spekter psykiske lidelser, fra milde tilstander til mer sammensatte/komplekse lidelser.​

Om Ali

Dr. Nazari har jobbet ved Sandvika Nevrosenter fra 2023. Han har høy faglig kompetanse og over 10 års erfaring med utredning og behandling av psykiske lidelser innen spesialisthelsetjenesten fra ulike avdelinger. Han har jobbet ved OUS, Ullevål og flere år som overlege ved alderspsykiatrisk avdeling, Diakonhjemmet med kombinasjonen aldring, psykisk lidelse, somatisk sykdom og kognitiv svikt/demens.​

Dr. Nazari har lang erfaring med allmennpsykiatriske tilstander for voksne som angstlidelser, depresjoner, stressmestring og krisehåndtering, søvnvansker, ADHD, utviklingsforstyrrelser og personlighetsproblematikk. Han har også bred kompetanse på farmakologisk behandling/medisinering og erfaring med behandling av psykoser, bipolare lidelser, rus- og avhengighetslidelser.​

Riktig diagnose gir rett oppfølging og rett behandling