spesialist i klinisk nevrofysiologi atle bråthen pentz

Atle Bråthen Pentz

Spesialist i klinisk nevrofysiologi

Utdanning: Cand med. 2001. Spesialist i nevrologi 2014. Spesialist i klinisk nevrofysiologi 2019. Spesialist i psykiatri 2021.

Yrkeserfaring: Nevrologisk avdeling Sørlandet sykehus Kristiansand. Nevrokirurgisk avdeling St.Olavs hospital. Sunnaas sykehus. Klinikk psykisk helse og avhengighet, Sykehuset i Vestfold. Nevrofysiologisk seksjon OUS-Rikshospitalet. Spesialsykehuset for epilepsi (SSE). Blakstad sykehus. Sandvika nevrosenter.

Faglig profil: Brede interesser innen nevrologi og psykiatri. Ved Sandvika nevrosenter utreder han nevromuskulær sykdom/skade med EMG og nevrografi.