spesialist i klinisk nevrofysiologi atle bråthen pentz

Atle Bråthen Pentz

Spesialist i klinisk nevrofysiologi, spesialist i nevrologi, spesialist i psykiatri

Atle sitt fagområde

Utreding av nevromuskulær sykdom med EMG og Nevrografi​

Om Atle

Atle Bråthen Pentz har jobbet ved Sandvika Nevrosenter fra 2019. Han ble utdannet Cand.Med. i 2001, spesialist i nevrologi i 2014, spesialist i klinisk nevrofysiologi i 2019 og spesialist i psykiatri i 2021. ​

Dr. Pentz har erfaring fra nevrologisk avdeling Sørlandet sykehus Kristiansand, Nevrokirurgisk avdeling St.Olavs hospital, Sunnaas sykehus, Klinikk psykisk helse og avhengighet, Sykehuset i Vestfold. Nevrofysiologisk seksjon OUS-Rikshospitalet, Spesialsykehuset for epilepsi (SSE) og fra Blakstad sykehus. ​

Dr. Pentz har brede interesser innen nevrologi og psykiatri.​

Riktig diagnose gir rett oppfølging og rett behandling