Henning Kristian Olberg, Klinisk nevrofysiolog, Sandvika Nevrosenter

Henning Kristian Olberg

Spesialist i klinisk nevrofysiologi og spesialist i nevrologi

sitt fagområde

Skjæringspunktet mellom psykiatri, nevroimmunologi og klinisk nevrofysiologi.​

Om

Henning Kristian Olberg har jobbet ved Sandvika Nevrosenter fra 2020. Han er utdannet Cand. Med. fra 2005, spesialist i nevrologi i 2012 og spesialist i nevrofysiologi 2017. Han tok så sin PhD i 2018.​

Riktig diagnose gir rett oppfølging og rett behandling