nevrolog jolanta vingen

Jolanta Vingen

Dr. med spesialist i nevrologi og klinisk nevrofysiologi​

Jolanta sitt fagområde

Nevrografi/EMG – sykdommer og skader i det perifere nervesystem​

Om Jolanta

Jolanta Vingen har vært ansatt ved Sandvika Nevrosenter siden 2008. Hun er Cand.Med. fra 1983, Kaunas i Litauen, Spesialist i nevrologi fra 1991 i Litauen og fra 2005 i Norge. I 2006 ble hun Spesialist i klinisk nevrofysiologi, og hun er Dr. med. Nevrologi 2000, NTNU. ​

Dr. Vingen har erfaring fra Nevrologisk avdeling for intensiv overvåking innen nevrokirurgi, Litauen. Nevrologisk avdeling, Trondheim Universitetssykehus og Nevrofysiologisk seksjon, nevrologisk avdeling, Ullevål Universitetssykehus.

Riktig diagnose gir rett oppfølging og rett behandling