Psykolog Margrethe Broen Ambro, Sandvika Nevrosenter

Margrethe Broen Ambro

Psykologspesialist

Utdanning: cand.psychol. 2013,  Universitet i Bergen. Videreutdanning i «Familiebasert terapi for spiseforstyrrelser» (FBT).

Yrkeserfaring: Bufetat, Familievernkontoret Asker og Bærum, Vestre Viken HF Drammen Bup, Sykehuset Østfold

Faglig profil: Bred erfaring innen arbeid med psykisk helse, rus-og avhengighetstilstander, depresjon, angst og spiseforstyrrelser. Tilbyr individualterapi, parterapi og familieterapi for hjelp i vanskelige livssituasjoner og i livskriser.