Psykolog Margrethe Broen Ambro, Sandvika Nevrosenter

Margrethe Broen Ambro

Psykologspesialist

Margrethe sitt fagområde

Bred erfaring innen arbeid med psykisk helse, rus-og avhengighetstilstander, depresjon, angst og spiseforstyrrelser. Tilbyr individualterapi, parterapi og familieterapi for hjelp i vanskelige livssituasjoner og i livskriser. Tilbyr ADHD utreding opp til 18 år.​

Om Margrethe

Margrethe Broen Ambro har jobbet ved Sandvika Nevrosenter fra 2023. Hun er Cand.Psychol 2013, Universitetet i Bergen og har videreutdanning innen «Familiebasert terapi for spiseforstyrrelser» (FBT).​

Hun har jobbet ved Familievernkontoret Asker og Bærum (Sandvika, Bufetat), Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (Drammen BUP, Vestre Viken HF) og i poliklinisk rusbehandling (Sykehuset Østfold). Samtidig som hun har spesialisert seg innen den kliniske spesialiteten familiepsykologi og systemisk arbeid.​

Riktig diagnose gir rett oppfølging og rett behandling