Nevrolog Øistein Ramleth, Sandvika Nevrosenter

Øistein Ramleth

Spesialist i nevrologi

Utdanning: Cand. med. 1989. Spesialist i nevrologi 2002, Oslo.

Yrkeserfaring: Nevrologiske avdeling Ullevål Sykehus og Sandvika Nevrosenter.

Faglig profil: Generell nevrologi og Parkinsons sykdom.