Oppfølging etter hjerneslag

Pris: 3 900,-
Bestill time

Har du behov for oppfølging etter hjerneslag? Målet er å gjennomgå risikofaktorene og den medikamentelle behandlingen slik at risikoen for nytt hjerneslag er så lav som mulig.

God oppfølging av hjerneslag er viktig for å redusere risiko for et nytt hjerneslag. Selv etter en god akuttbehandling er det mange som sliter med senvirkninger etter slaget.

Vi kan tilby en grundig gjennomgang av risikofaktorer og vurdere behov for medikamentell behandling, slik at sjansen for et nytt slag er så lav som mulig.

Konsultasjonen inkluderer flere tester. Hvis det oppdages nye risikofaktorer vil nevrologen igangsette nødvendig behandling, gi deg informasjon og gode råd for veien videre.

Nevrologen kan også ta stilling til medikamentell behandlingen videre.

Symptomer

De vanligste konsekvensene etter et hjerneslag er:

Fysiske konsekvenser som lammelser, dårligere førlighet, afasi og andre språkproblemer, balanseproblemer, svimmelhet, svelgeproblemer, synsforstyrrelser og tap av kontroll på urin og tarm.

Psykososiale konsekvenser som problemer med konsentrasjon, hukommelse og kommunikasjon.

Psykiske utfordringer som blant annet humørsvingninger, angst og depresjon, afasi, personlighetsforandring, utmattelse/tretthet, tapt arbeidsliv og kognitive problemer.

Kort beskrivelse

Konsultasjonen inkluderer

  • gjennomgang av sykehusinnleggelsen
  • blodprøver
  • måling av blodtrykk
  • ultralyd av halspulsårene ved behov

Ultralydundersøkelsen ser på gjennomstrømning av blod til hjernen for å se etter innsnevringer og følger med på utvikling av kolesterolnivået.

Etter gjennomgått hjerneslag kan det være en del spørsmål fra både pasienten og pårørende, disse vil legen også ta stilling til.

Passer for

Personer som har vært rammet av hjerneslag.

Om forløpet

Forberedelser

Nevrologen trenger kopi av journal fra sykehuset der du ble behandlet for hjerneslag. Ta denne med til konsultasjon. (NB: ikke send i post eller e-post).

Oppfølging

En oppfølgingstime vil kunne kontrollere risikofaktorene for hjerneslag for å se om ytterligere tiltak trengs.

Bestill time

Vennligst fyll inn skjemaet for å bestille time. Vi besvarer våre henvendelser så fort som mulig.

Dersom du ønsker kan du også ringe oss på telefon: 67 52 20 80.

    Takk for din henvendelse. Vi vil svare deg i løpet av kort tid.

    Her kan det stå mer tekst om ønskelig. Her kan det stå mer tekst om ønskelig.

    Gå til forsiden