Restless legs syndrom 

Restless legs syndrom, også kalt rastløse bein eller urolige bein, er en utbredt kronisk tilstand som rammer omtrent 5-10 % av befolkningen, og er en vanlig årsak til søvnforstyrrelser og nedsatt funksjon på dagtid. Våre nevrologer hjelper deg med grundig diagnostisering og en tilpasset behandling.   

Hva er restless legs syndrom?   

Restless legs syndrom (RLS), er en nevrologisk tilstand som kjennetegnes av en ubehagelig trang til å bevege beina. De fleste som rammes opplever symptomer i beina, men sykdommen kan også ramme andre kroppsdeler som overkropp og hodet.  

Rastløse bein kan oppleves svært forstyrrende for hverdagen og være ødeleggende for nattesøvnen.  

Omtrent 10 % av befolkningen blir rammet av RLS, i mindre eller større grad. 

Primær og sekundær RLS 

Det finnes én primær og én sekundær form for RLS.   

 • Primær RLS er som regel arvelig og har en ukjent årsak. Ofte ser de som er rammet lignende symptomer i sin familie. Omtrent 60% av de som har diagnosen RLS har primær form for RLS.  
 • Sekundær RLS utløses av underliggende årsaker som jern- og vitaminmangel, nyresykdom, skader på nervesystemet, medisinbruk, alkohol og røyk, revmatiske sykdommer, graviditet, og kan også oppstå i sammenheng med klasehodepine. Omtrent 40 % av de som har RLS har sekundær form.  

Hva er symptomene på restless legs syndrom?  

Som regel merker man symptomer på ettermiddagen og kveldstid når man har vært i ro en stund, mens bevegelse og aktivitet kan lindre plagene midlertidig. Noen merker symptomer på en side av kroppen, men dette er ikke like vanlig.  

Symptomene på RLS:  

 • En uimotståelig trang til å bevege beina eller armer 
 • En kriblende fornemmelse ved hviling 
 • Symptomer lindres ved bevegelse som strekking eller en gåtur 
 • Forverring av symptomer på kveldstid, rykninger i beina 
 • Søvnforstyrrelse og tretthet på dagtid 

RLS kan være assosiert med en annen tilstand som heter periodisk bevegelsesforstyrrelse i lemmer. Denne tilstanden er veldig vanlig og fører til sparking og rykking av føttene mens du sover.  

Hvordan føles rastløse bein? 

Den ubehagelige følelsen i beina kommer spontant og beskrives ofte som:  

 • Kriblende  
 • Kløende  
 • Verkende  
 • Bankende  
 • Elektrisk 
 • Stikkende 

Hvor lenge varer symptomer på RLS? 

Symptomene på RLS er individuelle og kan variere i stor grad og forsvinne i perioder. De fleste opplever at symptomene varer i 15 minutter til én time, men i noen tilfeller kan de vare en hel natt til et døgn.  

Hva er årsaken til RLS? 

Forskning om RLS har ennå ikke funnet en entydig årsak til sykdommen, men vi vet at det noen flere utløsende faktorer.  

 • Genetikk: Restless legs kan være arvelig, særlig om du opplever å få tilstanden før du er 40 år. Hele 40 –50 % av pasienter sier de har familiemedlemmer med liknende symptomer. 
 • Ubalanse i dopaminproduksjon: Dersom en forstyrrelse oppstår i dopaminproduksjonen kan hjernen sende feil signaler til kroppen og nervesystemetsom fører til en plagsom og uimotståelig trang til å bevege beina eller andre kroppsdeler.  

Hvem får rastløse bein?  

Rastløse bein kan ramme mennesker i alle aldre, men er hyppigere hos middelaldrende personer. Symptomene vil kunne forverres med årene og nesten 50 % av personer over 60 år har noen eller flere symptomer på restless legs. Kvinner er mer utsatt for å få RLS enn menn.  

Er restless legs farlig? 

Selv om RLS i seg selv ikke er en livstruende tilstand, kan langvarig mangel på søvn eller redusert søvnkvalitet over tid gi betydelige helsemessige komplikasjoner, både fysisk og psykisk. Tilstanden kan også ha en betydelig innvirkning på en persons sosiale liv, skolegang og yrkesliv.  

Diagnostisering av restless legs syndrom 

RLS er trolig både underdiagnostisert og underbehandlet med tanke på at det tidligere ikke har vært tilgjengelig behandling. Våre spesialister på hodepine- og søvnsykdommer har opparbeidet seg grundig klinisk erfaring i diagnostisering og behandling av RLS.  

Vi stiller diagnosen ut fra din subjektive opplevelse av søvn og symptomer. Vi utfører blodprøver for å være sikre på at symptomene dine ikke stammer fra andre underliggende årsaker. Dersom du lider av alvorlige søvnproblemer som følge av tilstanden, vil våre søvnspesialister gjennomføre en søvnregistrering. Der måler vi hjerneaktivitet, muskelaktivitet og øyebevegelsene dine under søvn.  

Les mer om søvnutredning her. 

Behandling av restless legs    

Rastløse bein kan behandles både i form av medikamentell behandling og ikke-medikamentell behandling, avhengig av alvorlighetsgraden.   

De mest effektive behandlingsalternativene mot RLS er:  

Ikke-medikamentell behandling  

Ikke-medikamentell behandling går ut på livstilstiltak og eventuelle endringer som bl.a. regelmessig bevegelse og massasje av musklene i beina.  

Det finnes ulike tiltak som kan lindre symptomene på restless legs:  

 • Unngå røyking, koffein og alkohol (og noen former for medikamenter som antidepressiva) 
 • Ha gode søvnvaner, søvnhygiene og døgnrytme 
 • Fysisk aktivitet lindrer symptomer 
 • Massasje på området der du opplever ubehag 
 • Kalde eller varme omslag på føttene 
 • Ubehaget reduseres ved bevegelse. Det kan hjelpe å strekke på seg, gå, jogge eller riste på føttene 

Medisinsk behandling mot RLS 

Det kan være nødvendig med medisinsk behandling mot RLS dersom plagene er alvorlige og andre tiltak ikke lindrer symptomene. Medisinsk behandling vil ikke kunne helbrede sykdommen, men kan dempe symptomene:  

 • Epilepsimedisin. Medisiner for å behandle epilepsi har vist seg å være effektive for behandling av RLS.  
 • Dopamin-agonister. Disse medisinene aktiverer dopaminreseptorer i hjernen slik at symptomene på RLS reduseres. I likhet med sovemedisiner vil disse gi bivirkninger og miste effekt over tid.  
 • Smertestillende. Du kan få sterke smertestillende av legen som du bruker i korte perioder, hvis smertene er plagsomme.  
 • Sovemedisin. I likhet med smertestillende kan sovemedisin hjelpe mot søvnforstyrrelser. Sovemedisin skal ikke brukes over lengre perioder da de er avhengighetsskapende og mister effekt over tid.  

Legen kan også anbefale jerntilskudd dersom ferritin-nivået er under 75. 

Prognose ved rastløse bein 

Restless legs syndrom er en kronisk sykdom som vil vare livet ut, men de fleste har god effekt av behandling og opplever enten en reduksjon av symptomer eller at de forsvinner helt i perioder.  

Bestill time

Legg igjen e-postadresse, navn og telefonnummer. Så tar vi kontakt med deg. Vi tar som regel kontakt innen 1 virkedag.

Telefonnummer: 67 52 20 80
Sandviksveien 178, 1337 Sandvika
Org.nr.: 916 603 290