Utredning av demens

Ved mistanke om demens kan det være aktuelt med utredning hos nevrolog.

  • Ventetid: Kort ventetid
  • Varighet: 1,5 time, inkludert kognitive tester.
  • Ansvarlig lege: Kristine Bodding Gjendemsjø

Demens er en kronisk sykdom som medfører tap av kognitive funksjoner. Sykdommen utvikler seg vanligvis gradvis, ofte over mange år.

En person med begynnende demens vil kunne ta godt vare på seg selv i starten, men ha lett redusert kognitiv funksjon. Ved en underliggende demenssykdom vil han eller hun gradvis få problemer med redusert hukommelse og konsentrasjon, problemer med å finne frem hjemme eller ute på tur, og problemer med å planlegge hverdagen og gjøremål.

Nevrologene ved Sandvika Nevrosenter utreder ved mistanke om demens. Dette gir våre spesialister et godt grunnlag for å kunne sette en korrekt diagnose og en tilpasset behandlingsplan.

Om demens

Kristine Bodding Gjendemsjø. Spesialist i nevrologi ved Sandvika Nevrosenter. Medisinsk fagansvarlig.

Symptomer

Demens er et syndrom med et sett med symptomer som kan skyldes ulike sykdommer. Symptomene kan varierer avhengig av hvilken hjernesykdom som fører til demens. De vil også variere over tid og bli mer uttalte når hjernesykdommen, som fører til demens utvikler seg. De typiske symptomene på demens er:

  • Svekket / Redusert hukommelse, spesielt for ny informasjon. Det er ofte familie og andre som legger merke til dette.
  • Svekket evne til konsentrasjon og oppmerksomhet
  • Svekket tids- og stedsorienteringsevne
  • Tap av dømmekraft
  • Nedsatt evne til planlegging
  • Følelsesmessig ustabilitet, irritabilitet, manglende initiativ og endret sosial funksjonsevne

Mange vil ha problemer med språket, de leter etter ord og taleflyten blir svekket. Mange får problemer med enkle hverdagshandlinger, som for eksempel å kle på seg, lage mat og å utføre praktiske handlinger. 

Kort beskrivelse

Ved en demensutredning går man gjennom pasientens sykehistorie og snakker med pårørende. I tillegg gjøres det en grundig undersøkelse, inkludert kognitive tester.

Dette legger grunnlaget for vurderingen om en eventuell videre utredning, som blodprøver, MR av hjernen m.m.

Video fra foredraget om demens

Opptak fra Åpent møte under Hjerneuken 2021.

Bestill time

Legg igjen e-postadresse, navn og telefonnummer. Så tar vi kontakt med deg. Vi tar som regel kontakt innen 1 virkedag.

Telefonnummer: 67 52 20 80
Sandviksveien 178, 1337 Sandvika
Org.nr.: 916 603 290