Familieterapi

Bestill time her

Hvordan kan vi leve bedre sammen som familie? Som søsken, som mor-datter, far-sønn og i andre relasjoner innad i familien. Hvordan lever vi sammen som voksne i familien når nye familiemedlemmer kommer til, og aktualiserer eksistensielle tema som tilhørighet og fellesskap, ivaretakelse og frihet?

Familieterapien er i dag utfordret av individorienterte terapiretninger, samtidig viser studier at familieterapi kan være en effektiv tilnærming for internaliserte, eksternaliserte og relasjonelle vansker. Vi er ”gruppedyr” og påvirker hverandre gjensidig i familien, og livskvalitet kan bli påvirket hvis relasjonene i familien er utfordrende.

Eksempler på temaer som bringer familiemedlemmer til samtale

  • Ønske om å forstå hverandres perspektiv, og å komme nærmere hverandre emosjonelt og praktisk
  • Behov for et unnskyld, og felles bearbeiding av tidligere belastninger
  • Det voksne barnets opplevelse av at forelder har utøvet for mye makt i sin rolle
  • Ønske om en ny start, at negative ting i fortid skal ta mindre plass i nåtid
  • Hvordan leve sammen i ny-familien; dine, mine og våre barn

Hva kan familieterapi bidra med?

Psykologspesialist Margrethe Broen Ambro ved Sandvika Nevrosenter/Volvat Majorstuen har sin spesialitet i familiepsykologi. Ambro har erfaring med både familieterapi og parterapi, fra barne- og ungdomspsykiatrien og familievernkontoret.

Hun har også erfaring med samtaletilbud til pårørende av rusavhengige. Hun jobber tilpasset etter ulike prinsipper: systemisk og konstruksjonistisk forståelse, utviklingspsykologisk teori, tilknytningsteori, løsningsorientert forståelse og emosjonsfokusert terapi.

Det krever mot å tørre en utforskning av hverandres tanker og følelser, Ambro tilbyr en strukturert samtalesituasjon som bidrar til å gjøre det tryggere å gå inn i dette terrenget. Samtalen bygges opp slik at hvert medlem i familien skal føle seg hørt og forstått.

Bestill time

Telefonnummer: 67 52 20 80
Sandviksveien 178, 1337 Sandvika
Org.nr.: 916 603 290

Bestill konsultasjon

Usikker på om du skal til psykiater eller psykolog? 

Ta kontakt så hjelper vi.