Psykolog Sandvika

Har du behov for å snakke med psykolog i Bærum?

Sandvika Nevrosenter er en del av Volvat, og tilbyr et bredt spekter av psykologtjenester skreddersydd for å møte hver enkeltes utfordringer, psykiske problemer og behov. Vi har kort ventetid, og du trenger ikke henvisning for å få time hos oss. Du finner oss i Helsehuset (5. etasje) på Sandvika Storsenter.

Psykologen vår har erfaring med og behandler det meste innen psykisk helse og familiepsykologi:

Psykolog førstegangstime

1890,-
Se alle priser her

Sandvika Nevrosenter – en del av Volvat

Margrethe er en del av Volvats team innen psykisk helse med totalt 32 psykologer, samtaleterapeuter og psykologspesialister, som alle jobber tett sammen med en rekke psykiatere, nevrologer og allmennleger når det er behov.  

Tidlig hjelp og diagnose så raskt som mulig er viktig

Tidlig diagnose av psykiske lidelser er viktig av flere grunner, bl.a.: 

  • Tidlig intervensjon: Når en psykisk lidelse oppdages på et tidlig stadium, kan behandlingen og intervensjonen starte tidligere. Dette øker sjansene for å effektivt håndtere og redusere symptomer, samtidig som man forebygger forverring av tilstanden.
  • Bedre prognose: Jo tidligere en psykisk lidelse oppdages og behandles, desto større er sjansen for bedring og tilbakevending til normal fungering. Å starte disse prosessene tidlig kan bidra til å redusere alvorlighetsgraden av symptomer, hindre tilbakefall og forbedre livskvaliteten.
  • Forebygge komplikasjoner: Mange psykiske lidelser kan ha negative konsekvenser for ulike områder i livet, bl.a. personlige relasjoner, på jobb og i arbeid samt fysisk helse. Tidlig diagnose og behandling kan bidra til å forebygge eller minimere disse komplikasjonene.
  • Tilpasset behandling: Tidlig diagnose gir mulighet for å starte behandlingen i henhold til individuelle behov. Det gir rom for en mer skreddersydd tilnærming som tar hensyn til unike symptomer, styrker og utfordringer.
  • Redusert stigma: Rask diagnostisering bidrar til økt bevissthet og kunnskap om psykiske lidelser, og kan bidra til å redusere stigma og fordommer knyttet til ulike lidelser og tilstander. Dette kan resultere i økt aksept, støtte og forståelse fra ens omgivelser.

  •  

Margrethe Broen Ambro

Psykologspesialist

Utdanning: cand.psychol. 2013, Universitet i Bergen. Videreutdanning i «Familiebasert terapi for spiseforstyrrelser» (FBT). Yrkeserfaring: Bufetat, Familievernkontoret Asker og Bærum, Vestre Viken HF Drammen Bup, Sykehuset Østfold

Hvorfor velge Sandvika Nevrosenter – en del av Volvat

  • Ekspertise og erfaring: Spesialister med godkjent sertifisering innenfor psykologi og psykiatri som behandler alle typer lidelser, f.eks. depresjon, bipolar lidelse, avhengighet og kronisk smerte, samt noen av de mest sjeldne og utfordrende tilstandene
  • Teamtilnærming tilpasset dine behov: Vi tilbyr grundige vurderinger og evalueringer av psykiske og fysiske bekymringer. Ut ifra dine behov, og sammen med deg, setter vi mål og utvikler en tilpasset plan basert på dine behov, samt følger opp og jobber for fremgang. 
  • Behandling basert på nyeste forskning: Vi deltar aktivt i utdanning og forskning innen psykologi og psykiatri, og kan tilføre den nyeste kunnskapen og innovative behandlingsmetoder i terapien 
  • Tverrfaglig tilnærming: Sandvika Nevrosenter og Volvat er blant Norges største private tilbud innen psykisk helse. Hos oss drar vi nytte av fordelene av hverandres faglige kompetanse, og har mulighet til å søke tverrfaglig støtte fra en rekke medisinske fagpersoner, bl.a. søvnspesialister, psykiatere, sexologer, kardiologer, nevrologer, ernæringsfysiologer og fysioterapeuter. 

Trenger du mer informasjon eller har spørsmål?

 

Ønsker du mer informasjon eller har du spørsmål? Ta kontakt ved å fylle ut kontaktskjemaet her eller ring oss på 67522080

 

Henvisning eksternt ved behov

 

Selv om vi har en bred faglig kompetanse og et mangfold av tilbud innen psykiatriske lidelser, samarbeider vi tett med det offentlige. Mangler vi kompetanse eller ved behov henviser vi deg til ekstern fagkompetanse som kan være bedre egnet for din spesifikke situasjon.