Psykologspesialist Sandvika

Har du behov for å snakke med psykolog? Sandvika Nevrosenter er en del av Volvat, og tilbyr et bredt spekter av psykologtjenester skreddersydd for å møte hver enkeltes utfordringer, psykiske problemer og behov. Vi har kort ventetid, og du trenger ikke henvisning for å få time hos oss. Du finner oss i Helsehuset (5. etasje) på Sandvika Storsenter.

Bestill time her

Psykologer i Oslo og Bærum 

Margrethe Broen Ambro

Her hos oss i Sandvika møter du psykologspesialist Margrethe Broen Ambro som er spesialist innen familiepsykologi.

Margrethe har bred erfaring innen arbeid med psykisk helse, fra milde til alvorlige og sammensatte psykiske helseplager. Hun tilbyr individualterapi, parterapi, foreldreveiledning og familieterapi for hjelp i vanskelige livssituasjoner og i livskriser.

Hun har mangeårig erfaring og bred kompetanse med utredning og behandling av depresjon, angst, spiseforstyrrelser, ADHD og screening av autisme. I tillegg har hun bred erfaring med behandling av rus- og avhengighetstilstander, inkludert avhengighet til pengespill, alkohol, illegale rusmidler og avhengighetsskapende medikamenter.

Ved behandling av avhengighetstilstander inkluderes en kortere kartlegging av psykisk helse og en kartlegging av tidligere og nåværende bruk av rusmidler. Bruk av rusmidler kan være et forsøk på å blant annet redusere indre uro, tenke mindre på belastende hendelser og pågående stressorer. Margrethe vil støtte deg i å etablere en forståelse for «rusens funksjon»; hva som bidrar til at man overforbruker et eller flere rusmidler. I terapisamtalene inkluderes også «funksjonelle analyser» for å bedre forstå når risiko for negativ bruk av rusmidler øker og til å motstå og erstatte rusen med ikke-destruktive metoder.

Margrethe er en del av Volvats team innen psykisk helse med totalt 32 psykologer, samtaleterapeuter og psykologspesialister, som alle jobber tett sammen med en rekke psykiatere, nevrologer og allmennleger når det er behov.  

Få hjelp hos psykologspesialist i Sandvika

Vi er her for å hjelpe de som opplever krevende psykiske, emosjonelle og sosiale utfordringer som påvirker deres evne til å fungere godt i hverdagen. Vår tilnærming bygger på å identifisere og styrke individets egne ressurser for å forbedre generell fungering og livskvalitet. Hos oss tilbyr vi en helhetlig vurdering og behandling i et trygt og omsorgsfullt miljø.  

Tidlig hjelp og diagnose så raskt som mulig er viktig

Tidlig diagnose av psykiske lidelser er viktig av flere grunner, bl.a.: 

  • Tidlig intervensjon: Når en psykisk lidelse oppdages på et tidlig stadium, kan behandlingen og intervensjonen starte tidligere. Dette øker sjansene for å effektivt håndtere og redusere symptomer, samtidig som man forebygger forverring av tilstanden. 
  • Bedre prognose: Jo tidligere en psykisk lidelse oppdages og behandles, desto større er sjansen for bedring og tilbakevending til normal fungering. Å starte disse prosessene tidlig kan bidra til å redusere alvorlighetsgraden av symptomer, hindre tilbakefall og forbedre livskvaliteten. 
  • Forebygge komplikasjoner: Mange psykiske lidelser kan ha negative konsekvenser for ulike områder i livet, bl.a. personlige relasjoner, på jobb og i arbeid samt fysisk helse. Tidlig diagnose og behandling kan bidra til å forebygge eller minimere disse komplikasjonene. 
  • Tilpasset behandling: Tidlig diagnose gir mulighet for å starte behandlingen i henhold til individuelle behov. Det gir rom for en mer skreddersydd tilnærming som tar hensyn til unike symptomer, styrker og utfordringer. 
  • Redusert stigma: Rask diagnostisering bidrar til økt bevissthet og kunnskap om psykiske lidelser, og kan bidra til å redusere stigma og fordommer knyttet til ulike lidelser og tilstander. Dette kan resultere i økt aksept, støtte og forståelse fra ens omgivelser. 

Hvorfor velge Sandvika Nevrosenter – en del av Volvat

  • Ekspertise og erfaring: Spesialister med godkjent sertifisering innenfor psykologi og psykiatri som behandler alle typer lidelser, f.eks. depresjon, bipolar lidelse, avhengighet og kronisk smerte, samt noen av de mest sjeldne og utfordrende tilstandene .
  • Teamtilnærming tilpasset dine behov: Vi tilbyr grundige vurderinger og evalueringer av psykiske og fysiske bekymringer. Ut ifra dine behov, og sammen med deg, setter vi mål og utvikler en tilpasset plan basert på dine behov, samt følger opp og jobber for fremgang. 
  • Behandling basert på nyeste forskning: Vi deltar aktivt i utdanning og forskning innen psykologi og psykiatri, og kan tilføre den nyeste kunnskapen og innovative behandlingsmetoder i terapien 
  • Tverrfaglig tilnærming: Sandvika Nevrosenter og Volvat er blant Norges største private tilbud innen psykisk helse. Hos oss drar vi nytte av fordelene av hverandres faglige kompetanse, og har mulighet til å søke tverrfaglig støtte fra en rekke medisinske fagpersoner, bl.a. søvnspesialister, psykiatere, sexologer, kardiologer, nevrologer, ernæringsfysiologer og fysioterapeuter. 

Trenger du mer informasjon eller har spørsmål?

Ønsker du mer informasjon eller har du spørsmål? Ta kontakt ved å fylle ut kontaktskjemaet under eller ring oss på 67522080

Henvisning eksternt ved behov

Selv om vi har en bred faglig kompetanse og et mangfold av tilbud innen psykiatriske lidelser, samarbeider vi tett med det offentlige. Mangler vi kompetanse eller ved behov henviser vi deg til ekstern fagkompetanse som kan være bedre egnet for din spesifikke situasjon.  

Bestill time

Telefonnummer: 67 52 20 80
Sandviksveien 178, 1337 Sandvika
Org.nr.: 916 603 290

Bestill konsultasjon

Usikker på om du skal til psykiater eller psykolog? 

Ta kontakt så hjelper vi.