Spiseforstyrrelser

En trist kvinne sitter på gulvet og dekker hodet med armene sine, med en vekt foran. Illustrasjonsbilde for spiseforstyrrelse
Bestill time her

Spiseforstyrrelser handler ikke om mat, men om følelser. Man kan føle at man «bedøver» visse følelser gjennom mat, eller at man kontrollerer og mestrer situasjoner ved å spise lite.

Spiseforstyrrelser er en samlebetegnelse på flere lidelser der tanker, følelser og handlinger relatert til mat, kropp og vekt går utover livskvaliteten.

Med behandling vil mange bli friske, og prognosen er best for de som søker hjelp tidlig. Det er viktig å søke hjelp også hvis spiseforstyrrelsen har vart over lengre tid, slik at man kan stoppe de negative effektene av spiseforstyrrelsen. 

Eksempler på spiseforstyrrelser

Spiseforstyrrelser kategoriseres i tre ulike typer: anorexia nervosa, bulimia nervosa og overspisingslidelse.

Anorexia karakteriseres ved bevisst vekttap, og er forbundet med underernæring og forstyrrelser av kroppsfunksjoner.

Bulimi er karakterisert ved gjentatt overspising og opptatthet av kontroll over kroppsvekten, noe som kan føre til at en tar i bruk ekstreme virkemidler for å dempe den «fetende» virkningen av mat.

Ved overspisingslidelse, som er hyppigst forekommende, har man gjentatte episoder hvor man taper kontroll over inntaket av mat.

Noen kan ha en blanding av spiseforstyrrelser, som endrer seg over tid også i forbindelse med ulike belastninger. Andre kan ha et strevsomt forhold til mat og kropp, som ikke innebærer en spiseforstyrrelse.

Hvordan behandles spiseforstyrrelser?

Noen ganger kan man trenge bare litt profesjonell støtte til å normalisere forholdet man har til mat, aktivitet og egen kropp. Ved alvorlig spiseforstyrrelse er det risiko for å utvikle alvorlige somatiske komplikasjoner, og utredning og oppfølging fra lege er da en naturlig del av behandlingen.

Psykologspesialist Margrethe Broen Ambro har videreutdanning i «Familiebasert terapi for spiseforstyrrelse» (FBT) fra Regional Avdeling for Spiseforstyrrelser ved Oslo Universitetssykehus. FBT er en manualbasert familieterapimetode som involverer foreldre (eller andre nære pårørende) i behandlingen. FBT er utviklet ved Maudsley hospitalet i London, den er en evidensbasert og manualbasert behandling for anorexia nervosa og bulimia nervosa for barn og unge. Den er også vist å kunne anvendes over fylte 18 år, hvis spiseforstyrrelsen har utviklet seg i barne- og ungdomsalder. 

Ved Volvat Majorstuen/Sandvika Nevrosenteret tilbyr psykologspesialist Ambro behandling etter prinsipper fra FBT. Fokuset i behandlingen er å tilby et individualisert behandlingsforløp som støtter deg i å etablere en normalisert måltidsrytme med tilstrekkelig næring, hvor man ikke kompenserer ved å for eksempel kaste opp. Et viktig fokus er også på å få det bedre psykisk, slik at du blant annet får et økt overskudd til å delta sosialt og i skole/arbeid. Avsluttende jobber man med å forhindre tilbakefall. 

Bestill time

Telefonnummer: 67 52 20 80
Sandviksveien 178, 1337 Sandvika
Org.nr.: 916 603 290

Bestill konsultasjon

Usikker på om du skal til psykiater eller psykolog? 

Ta kontakt så hjelper vi.