Foreldreveiledning

Bestill time her

Barn kommer ikke med en bruksanvisning. Noen ganger kan det være verdifullt å få innspill fra andre om hvordan man kan forstå og forholde seg til egne barn. Dette kan forebygge og redusere konflikter.

Noen barn utfordrer foreldre mer enn andre barn, og en foreldreveiledning kan være et utgangspunkt for veiledning på spesifikke problemstillinger. I flere kommuner tilbys mer generell foreldreveiledning i grupper.

Det å få barn kan aktualisere tema også fra egen barndom; om å være godt ivaretatt eller det å ha opplevd mangler. Man møter barnets sårbarhet, sinne og utforskning- og kan reflektere over hvordan man selv ble møtt i disse situasjonene. En foreldreveiledning kan øke forståelse også for egne grenser og behov, hva som er naturlige reaksjoner og følelser.

Når søker foreldre veiledning?

  • Når barnet har utviklet engstelse for å delta på arenaer som barnehage, skole eller fritidsaktivitet
  • Skjermbruk som fortrenger annen utviklende aktivitet
  • ADHD hos barnet, og tilknyttet problematikk
  • Autismespekterforstyrrelse hos barnet; rigiditet, skoledeltakelse, vennskap og rolle i familien
  • Aggresjon og utagering
  • Fysisk sykdom eller psykisk utviklingshemming
  • Spiseforstyrrelser
  • Selvskading
  • Søvnproblematikk
  • Ved ønske om å styrke foreldresamarbeidet

Bestill time

Telefonnummer: 67 52 20 80
Sandviksveien 178, 1337 Sandvika
Org.nr.: 916 603 290

Bestill konsultasjon

Usikker på om du skal til psykiater eller psykolog? 

Ta kontakt så hjelper vi.