Svettesykdommen hyperhidrose er vanligere enn folk flest tror

Illustrasjonsbilde svetteflekker på blå skjorte

Hyperhidrose er en ufarlig sykdom som gir en overdreven svetteproduksjon, ofte på bestemte områder på kroppen. Den økte svetteproduksjonen kan virke sjenerende for mange, og kan derfor gå hardt utover både selvbildet og livskvaliteten til de som er rammet. Enkel og effektiv behandling bremser svette produksjonen.

Mange er ikke klar over at de lider av en svettesykdom

Hyperhidrose er en vanligere sykdom enn det kanskje mange tror, der om lag 150 000 nordmenn er rammet. Den økte svetteproduksjonen oppleves i ulik grad, og oppstår uavhengig av temperatur og aktivitetsnivå. For mange er det å svette et tabubelagt tema, noe som gjør at det er få som snakker om det. Det er derfor mange som ikke er klar over at de lider av en svettesykdom. Som følge av dette er det en del som ikke oppsøker lege, og dessverre mange som ikke får hjelp til å behandle sykdommen. Dette kan dessverre gå hardt utover personens livskvalitet og selvbilde, der en må tilrettelegge dagen basert på sykdommen.

Sandvika Nevrosenter gir behandling mot hyperhidrose

Det finnes dessverre for lite kunnskap om hyperhidrose blant norske leger. Mange av de som lider av sykdommen er derfor ikke er klar over at det er en sykdom og at det finnes muligheter for effektiv behandling. Vi i Sandvika Nevrosenter har erfaring og kunnskap på området, og gir lokal behandling ved hjelp av injeksjoner av Botox. Dette er en effektiv behandlingsmetode som bremser ned på svetteproduksjonen i områdene på kroppen som er rammet. Med denne behandlingsmetoden kan du bli helt frisk fra svettesykdommen.

Ta kontakt med oss i dag for å få mer informasjon om behandlingsmuligheter.