Psykiater i Sandvika/Bærum

psykiater sandvika nevrosenter ali nazari
Bestill time her

Dr. Ali Nazari er norsk autorisert lege og spesialist i psykiatri.

Han har høy faglig kompetanse og over 10 års erfaring med utredning og behandling av psykiske lidelser innen spesialisthelsetjenesten fra ulike avdelinger. Han har jobbet ved OUS, Ullevål og flere år som overlege ved alderspsykiatrisk avdeling, Diakonhjemmet med kombinasjonen aldring, psykisk lidelse, somatisk sykdom og kognitiv svikt/demens.

Dr. Nazari har lang erfaring med allmennpsykiatriske tilstander for voksne som angstlidelser, depresjoner, stressmestring og krisehåndtering, søvnvansker, ADHD, utviklingsforstyrrelser og personlighetsproblematikk. Han har også bred kompetanse på farmakologisk behandling/medisinering og erfaring med behandling av psykoser, bipolare lidelser, rus- og avhengighetslidelser.

Han tilbyr utredning, behandling og forebygging av et bredt spekter psykiske lidelser, fra milde tilstander til mer sammensatte/komplekse lidelser.

Sandvika Nevrosenter er en del av Volvat Medisinske Senter.

Få hjelp hos psykiater i Sandvika

Vi tilbyr time hos psykiater uten henvisning fra lege, og vi har kort ventetid. Hos oss får du privat og personlig behandling av spesialist i psykiatri og psykisk helsevern. Å søke hjelp og snakke om lidelser kan være en god start på en bedre hverdag. Vi er her om du trenger oss.

Les mer om psykiske lidelser (informasjon fra helsenorge.no)

Sandvika Nevrosenters tilbud innen psykisk helse

Vår psykiater samarbeider med psykologspesialist, og tilbyr utredning og behandling for et bredt spekter av psykiske lidelser. Vi kan blant annet hjelpe deg med

  • Angst, depresjon, fobier, panikklidelse og tvangslidelser/OCD
  • Spiseforstyrrelser, ADHD, personlighetsforstyrrelser, traumelidelser, bipolar lidelse

Vi tilbyr også tjenester innen parterapi og familieterapi, i tillegg til foreldreveiledning og annen pårørendeveiledning. Uansett om du står overfor hverdagslige utfordringer, livskriser, stress, søvnproblemer, lav selvfølelse, sorg, utmattelse og utbrenthet, mobbing eller vanskelige konflikter i nære relasjoner kan en psykiater være en verdifull ressurs for støtte og hjelp.

Hvorfor velge Sandvika Nevrosenter – en del av Volvat

  • Ekspertise og erfaring: Spesialister med godkjent sertifisering innenfor psykologi og psykiatri som behandler alle typer lidelser, f.eks. depresjon, bipolar lidelse, avhengighet og kronisk smerte, samt noen av de mest sjeldne og utfordrende tilstandene .
  • Teamtilnærming tilpasset dine behov: Vi tilbyr grundige vurderinger og evalueringer av psykiske og fysiske bekymringer. Ut ifra dine behov, og sammen med deg, setter vi mål og utvikler en tilpasset plan basert på dine behov, samt følger opp og jobber for fremgang.
  • Behandling basert på nyeste forskning: Vi deltar aktivt i utdanning og forskning innen psykologi og psykiatri, og kan tilføre den nyeste kunnskapen og innovative behandlingsmetoder i terapien
  • Tverrfaglig tilnærming: Sandvika Nevrosenter og Volvat er blant Norges største private tilbud innen psykisk helse. Hos oss drar vi nytte av fordelene av hverandres faglige kompetanse, og har mulighet til å søke tverrfaglig støtte fra en rekke medisinske fagpersoner, bl.a. søvnspesialister, psykiatere, sexologer, kardiologer, nevrologer, ernæringsfysiologer og fysioterapeuter.

Trenger du mer informasjon eller har spørsmål?

Ønsker du mer informasjon eller har du spørsmål? Ta kontakt ved å fylle ut kontaktskjemaet under eller ring oss på 67522080

Henvisning eksternt ved behov

Selv om vi har en bred faglig kompetanse og et mangfold av tilbud innen psykiatriske lidelser, samarbeider vi tett med det offentlige. Mangler vi kompetanse eller ved behov henviser vi deg til ekstern fagkompetanse som kan være bedre egnet for din spesifikke situasjon.

Bestill time

Telefonnummer: 67 52 20 80
Sandviksveien 178, 1337 Sandvika
Org.nr.: 916 603 290

Bestill konsultasjon

Usikker på om du skal til psykiater eller psykolog? 

Ta kontakt så hjelper vi.