Nevrologiske lidelser

Nevrologifaget dekker alle sykdommer som rammer hjernen, ryggmargen og nervene, samt mange muskelsykdommer.

Vanlige nevrologiske sykdommer og tilstander er hodepine, migrene, hjerneslag, multippel sklerose, epilepsi, parkinson, nakke- og ryggsmerter og ulike former for muskelsvakhet.

Oversikt over nevrologiske lidelser

Hodepine

De to vanligste formene for hodepine er spenningshodepine og migrene, men totalt finnes 14 hovedgrupper og 200 undergrupper av hodepine. Vi kan hjelpe deg.

Klasehodepine

Klasehodepine er en relativt sjelden og svært smertefull hodepine med kraftige smerteanfall som vanligvis er lokalisert rundt eller bak ett øye.

Tensjonshodepine

Tensjonshodepine er en av de vanligste primære hodepiner uten kjent underliggende årsak.

Migrene

Migrene er en nevrologisk sykdom, og kjennetegnes først og fremst av anfallsvis kraftig hodepine som ofte er lokalisert til halve hodet.

Svimmelhet

Svimmelhet er et generelt begrep for hvordan vi føler det når balansesystemet ikke fungerer som det skal.

Trigeminusnevralgi (TN)

Sykdomstilstand med sterke ansiktssmerter i hudområdet som forsynes av den femte hjernenerven, trigeminusnerven.

TIA og hjerneslag

TIA eller «drypp» er et forbigående anfall av nedsatt blodforsyning til deler av hjernen. Anfallet etterlater ingen varige skader, og varer kun en kort stund. Dette er likevel noe en ikke må underslå da det kan være et signal eller advarsel om et kommende hjerneslag. Åreforkalkning i halskar er en av årsakene som kan forårsake drypp, noe som kan avdekkes ved å utføre ultralyd av halskar.

Parkinsons syndrom

Parkinsons sykdom er den vanligste årsak til parkinsonisme. Parkinsonisme betyr økt stivhet og redusert evne til finmotoriske bevegelser i armer og bein. I Norge vil 600 pasienter få diagnosen nyoppdaget Parkinsons sykdom pr. år.

Epilepsi

Epilepsi skyldes en forbigående hjernefunksjonsforstyrrelse av hjernecellenes elektriske aktivitet, og er en av de vanligste nevrologiske sykdommene.

Multippel sklerose

Multippel sklerose (MS) er en kronisk betennelsessykdom i sentralnervesystemet (hjerne/ryggmarg).

Nakke- og ryggsmerter

Det kan være ulike årsaker til smerter i nakke og rygg. Personer med nakke- og/eller ryggsmerter bør utredes av nevrolog for å få stilt korrekt diagnose og for å sikre korrekt behandling.

Rastløse bein

Tilstanden restless legs, også kjent som kiling i beina/urolige bein, rammer mellom 400 000 og 500 000 nordmenn. Hyppigheten av tilstanden økes med alderen og forekommer som oftest hos kvinner. Oppleves ubehagelig kiling, kribling eller dirring i beina, spesielt om kvelden og på natten, kan det være Restless Legs Syndrome (RLS).

Hyperhidrose

Hyperhidrose er en sykdom som gir økt svetteproduksjon. Dette er en vanlig lidelse, der om lag 150 000 nordmenn er rammet. Sykdommen kan gå utover både selvbildet og livskvaliteten til de som er rammet, da de svetter mye i ulike sammenhenger.

Søvnforstyrrelse og søvnsykdommer

Mange mennesker opplever problemer med sin søvn og merker at dette påvirker dem negativt i hvordan de fungerer i hverdagen. Manglende søvnhygiene kan føre til kronisk søvnmangel og økt søvntrang, svekke kognitive evner og atferd.

Flere nevrologiske lidelser

Besvimelse av uklar årsak, nummenhet, hukommelsesproblemer, gangvansker, polynevropati, nervesmerte med flere.

Bestill time

Legg igjen e-postadresse, navn og telefonnummer. Så tar vi kontakt med deg. Vi tar som regel kontakt innen 1 virkedag.

Telefonnummer: 67 52 20 80
Sandviksveien 178, 1337 Sandvika
Org.nr.: 916 603 290